نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۸ شهریور ۲۶, سه‌شنبه

JP Morgan caught manipulating markets (Full show)

JP Morgan caught manipulating markets (Full show)

JP Morgan caught manipulating markets (Full show)

تفسیر خبر سه شنبه 19 شهریور‎

سرهای شکسته ،بدن های خونين کارگران" هپکو" !با دست اوباشان رژيم

“On Fire”: In New Book, Naomi Klein Makes the Case for a Green New Deal ...

Naomi Klein on the Case for a Green New Deal, Greta Thunberg, & The Rise...

Top U.S. & World Headlines — September 17, 2019

Labour's disgraceful U-turn on remaining in the EU | MOATS Ep 13

Richard Wolff offers context to those critical of Venezuela and Cuba's s...

Richard Wolff offers context to those critical of Venezuela and Cuba's s...

Le pétrole flambe

C'EST CASH ! Les Etats-Unis bientôt en récession ?

از گرسنگی مردم میهن تا قرارداد 2016 حکومت اهریمن با چین کمونیست با روا...

TruNews Headlines – September 16, 2019

David Icke Explains the Trigger & Endgame

'It's beyond obscenity' George speaks to Julian Assange's father | MOAT...