نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۷ شهریور ۹, جمعه

در باره قوم لک - دروغ های هیستریک جوانمردی و روح الله زم ومحمد حسینی و ...

به رهبر!معظم!روسپيگری دختران ايرانی در دوبی

امامزاده های قلابی را بهتر بشناسیم

پرداختِ صدها میلیارد تومانیِ دولت به چند آخوندِ بیکاره

روسپیگری در ایرانِ امروز را بهتر بشناسیم

روسپیگری در ایرانِ امروز را بهتر بشناسیم

کنوانسیون حقوقی دریای مازندران و نقض حقوق ملی ایران:مصاحبه با آقای حسین ...

حسین شاه اویسی -نگاهی به دو قرارداد 1921 و 1940 و حقوق ایران در دریای مازندران

دقت در بخش‌هایی از عهدنامه ۱۹۲۱ و قرارداد ۱۹۴۰ ب(کاسپین) باید نگاهی دقیق به مواد مربوط به استفاده از پهنه آبی مازندران در این دو قرارداد 1921 و 1940 انداخته شود. پس از عهدنامه‌های ظالمانه و یک طرفه گلستان و ترکمانچای بین ایران و تزارهای روسیه، قرار داد۱۹۲۱ که ناظر بر حقوق مورد توافق ایران و روسیه در پهنه آبی مازندران و دیگر مسایل و موضوعات مورد علاقه طرفین بود، حاکمان دولت کارگری جدید روسیه که تازه به قدرت رسیده بودند و هنوز آتش آرمان‌های انقلابی آنها خاموش نشده بود، تلاش کردند در این قرار داد از موضع یک کشور همسایه و «برابر» با ایران وارد تعامل شوند و از این رو :
در نخستین فصل از فصول بیست و شش گانه عهدنامه ۱۹۲۱ که در تاریخ ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ ( ۷ اسفند ۱۲۹۹ هجری) بین نمایندگان دولتین ایران و شوروی روسیه منعقد شده آمده است: «دولت شوروی روسیه مطابق بیانیه‌های خود راجع به مبانی سیاست روسیه نسبت به ملت ایران یک مرتبه دیگر رسما اعلان می‌نماید که از سیاست جابرانه که دولت های مستعمراتی روسیه نسبت به ایران تعقیب می نمودند قطعا صرف نظر می‌نماید. و با اشتیاق به این که ملت ایران مستقل و سعادتمند شده و بتواند آزادانه در دارایی خود تصرفات لازمه را بنماید دولت شوروی روسیه تمام معاهدات و مقاولات و قراردادها را که دولت تزاری روسیه با ایران منعقد نموده و حقوق ملت ایران را تضییع می‌نمود ملغی و از درجه اعتبار ساقط شده اعلان می نماید
در فصل یازدهم این قرار داد، دولت شوروی روسیه به صراحت تعهد می‌دهد : «نظر به اینکه مطابق اصول بیان شده ...  طرفین معظمتین متعاهدتین رضایت می دهند که از زمان امضاء این معاهده هر دو بالسویه حق کشتی رانی آزاد در زیر بیرق های خود در بحر خزر داشته باشند." تا آنجا که در ضمایم قرارداد 1940 دریای مازندران (کاسپین) را دریای ایران – شوروی نامیده اند.
در فصل دوازدهم قرار داد ۱۹۲۱ نیز آمده است : " دولت شوروی روسیه پس از آنکه رسما از استفاده از فواید اقتصادی که مبتنی بر تفوق نظامی بوده صرف نظر نمود اعلان می نماید که علاوه بر آنچه در فصول نه و ده ذکر شد سایر امتیازات نیز که دولت سابق تزاری عنفا برای خود و اتباع خود از دولت ایران گرفته بود از درجه اعتبار ساقط می باشند."
با توجه به اینکه در آن زمان هنوز موضوع اکتشافات نفتی و گازی در دریاچه خزر به صورت جدی مطرح نبود و انتفاع از این بزرگ ترین دریاچه بسته جهان بیشتر در حد صید و شیلات بود، در فصل چهاردهم قرار داد ۱۹۲۱ آمده است : " با تصدیق اهمیت شیلات سواحل بحر خزر برای اعاشه ( امرار معاش) روسیه دولت ایران پس از انقضاء اعتبار قانونی تقبلات ( تعهدات ) فعلی خود نسبت به شیلات مزبوره، حاضر است که با اداره ارزاق جمهوریت اتحادی اشتراکی شوروی روسیه قراردادی در باب صید ماهی با شرایط خاصی که تا آن زمان معین خواهد شد منعقد نماید." قرار داد ۱۹۲۱ بین ایران و روسیه یکی از بهترین قرار دادهای دوجانبه تاریخ دیپلماسی ایران که متاسفانه دولتمردان آن زمان کشورمان ( اواخر دوران قاجار ) نتوانستند به موقع تعهدات روسیه کمونیستی جدید در این قرار داد را از حالت نسیه به نقد تبدیل کنند. اما در قرار داد سال ۱۹۴۰ که در ۲۵ مارس (۵ فروردین ۱۳۱۹) بین نمایندگان تام الاختیار دولتین ایران و روسیه درتهران به امضا رسید ، لحن قرار داد کمی متفاوت از قرار داد ۱۹۲۱ بود و در این قرار داد که در زمان زمامداری استالین بر شوروی منعقد شد، روس ها از موضع بالاتر برخورد کردند. با این حال در این قرار داد نیز، تلاش شده بود تا به حقوق ایران و شوروی با دیدی متساوی تر از دوران روابط ایران با تزارها نگاه شود. در ماده دوازدهم از این قرار داد شانزده ماده ای درباره حقوق کشتیرانی طرفین در آب های دریای مازندران آمده است : " ۱- با کشتی‌هایی که زیر پرچم یکی از طرفین متعاهدتین در دریای خزر سیر می‌نمایند از هر حیث مثل کشتی‌های کشوری رفتار می‌شود. ۲- کشتی‌های مزبوره عوارض بندری دیگری نخواهد پرداخت ۳- کابوتاژ به کشتی‌های کشوری طرفین متعاهدتین اختصاص دارد. ۴- صرفنظر از مقررات فوق هر یک از طرفین متعاهدتین ، ماهیگیری را در آب‌های ساحلی خود تا حد ده میل دریایی‌ به کشتی‌های خود اختصاص داده. ۶-کشتی‌های یدک‌کش که کشتی‌ دیگری را به طور یدک می‌کشند از پرداخت عوارض بندری (از هر تن ظرفیت کشتی) معاف می‌باشند. " در ماده سیزدهم حق کشتیرانی در دریای خزر به طور برابر صرفا در انحصار دو کشور ایران و روسیه می ماند. در این ماده آمده است : " طرفین متعاهدتین بر طبق اصولی که در عهدنامه مورخ ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ بین ایران و جمهوری متحد سوسیالیستی شوروی روسیه اعلام گردیده است موافقت دارند که در تمام دریای خزر کشتی‌هایی جز کشتی‌های متعلق به ایران یا به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یا متعلق به اتباع و بنگاه‌های بازرگانی و حمل و نقل کشوری یکی از طرفین متعاهدتین که زیر پرچم ایران یا پرچم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سیر می‌نمایند نمی‌توانند وجود داشته باشند."

بر پایه عهدنامه‌ 1921 و قرارداد 1940 و توافق‌های منعقده در سالهای 1351 و 1362 و 1369 دولتهای ایران و شوروی سابق که با قبول سهم مساوی در این دریای مشترک که شامل همه بخش های دریا از منابع و ذخایر بستر وزیر بستر و بحرپیمایی و بازرگانی و امنیتی را در بر می گیرد سهیم هستند.
از سویی به موجب کنوانسیون و اصول جانشینی در سال 1991، جمهوری‌های تازه استقلال یافته از جمله آذربایجان (آران)، ترکمنستان، قزاقستان و فدراسیون روسیه بر اساس دو اقرارنامه مینسک و آلماتی، لازم الاتباع و لازم الاجرا بودن کلیه معاهدات پیشین شوروی از جمله معاهدات 1921 و 1940 تایید کرده اند.
از آنجا که در فصول 1 و 2 و 3 و 11 و 13 عهدنامه 1921، و در مقدمه قرارداد 1940 و مواد 11 و 13 و 16 آن سهم مساوی دو دولت، معتبر و رسمی اعلام شده است بهمین خاطر از سهم مساوی و حقوق برابر با شوروی سابق نمی توان صرفنظر کرد و سهم جمهوری‌های تازه استقلال یافته از شوروی سابق باید از قدر سهم شوروی داده شود نه از سهم ایران چرا که شوروی تجزیه شده است نه ایران.
با توجه به معاهدات، توافقنامه و عهدنامه های فی مابین و مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ملت ایران نباید به هیچ عنوان و بهانه ای از سهم و حقوق قطعی ومسلم ایران در دریای مازندران که بالسویه و مشترک با شوروی سابق از آن دریاست، بگذرد. و بدانیم هر گونه تغییر در خطوط مرزی کشور طبق اصل 78 قانون اساسی ممنوع است و هیچ مقام و یا دولتی چنین حقی را ندارد مگر اصلاحات جزیی آنهم با رعایت مصالح کشور که به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و آنهم تنها با تصویب چهار پنجم نمایندگان ملت مجاز خواهد بود.
حاصل سخن
آنچه از مجموعه‌ی عهدنامه 1921 و قرارداد 1940 و پیوست های آن می توان دریافت اینکه: 1. دریای مازندران دریایی بسته است. 2. این دریا در مالکیت و حاکمیت متساوی دو دولت ایران و شوروی قرار دارد. 3. از آنجا که تحدید حدودی در دریای مزبور میان ایران و شوروی به عمل نیامده است، مالکیت و حاکمیت دو دولت بر این دریا به گونه مشاع است.
در نتیجه هر گونه معاهده و توافق و تصمیم جدید درباره رژیم حقوقی دریای کاسپین بدون حضور و به رسمیت شناختن حقوق عادلانه ملت ایران براساس مدارک قانونی و قراردادهای اشاره شده، از اعتبار ساقط است.
حسین شاه اویسی

هادی شفائیه عکاس پیشکسوت ایرانی درگذشت. او

هادی شفائیهحق نشر عکسحسن سربخشیان
Image captionنظم، وسواس، دقت و تخصص چنان در شخصیت شفاییه در هم تنیده بود که وقتی در سال ۱۳۶۷ تصمیم به ترک ایران گرفت، از میان هزاران نگاتیوی که در طول سالها عکاسی کرده بود، تنها تعدادی از نگاتیوهایش را در جعبه ای به ابعاد ۱۳ در ۱۸ سانتی متری با خود به آمریکا برد و مابقی نگاتیوهای خود را از دم تیغ قیچی گذراند
هادی شفائیه عکاس پیشکسوت ایرانی درگذشت. او را طراح و پایه‌گذار رشته عکاسی در دانشگاه‌های ایران می‌دانند. آقای شفاییه سال‌ها به تدریس عکاسی از جمله در دانشگاه‌ تهران پرداخت. کتاب‌هایی درباره عکاسی و مجموعه‌هایی از عکس‌ هایش، منتشر شده است. هادی شفائیه در سالهای اخیر در آمریکا زندگی می کرد. او به هنگام مرگ ۹۵ سال داشت. در این رابطه با حس سربخشیان عکاس و مستند ساز گفتگو کردیم.

"او چنان از نظم و انضباط بالایی در کارش برخوردار بود که گویی از حرفه 
دیگرش یعنی پزشکی به عاریت گرفته بود. شفاییه در حرفه اش خاص بود و همیشه معتقد بود اول باید مبانی را درست یاد بگیرید و بعد به دنبال ساختارشکنی باشید."
این ها را جاسم غضبانپور یکی از اولین دانش آموختگان رشته عکاسی و از عکاسان حرفه ای ایران درباره هادی شفائیه می گوید. غضپانپور در زمستان ۱۳۶۲ همزمان با بازگشایی دانشگاهها بعد از انقلاب فرهنگی از اولین دانشجویان دانشگاه هنر در رشته عکاسی بود که هادی شفاییه بنیانگذار آن بود .
این نظم، وسواس، دقت و تخصص چنان در شخصیت شفاییه در هم تنیده بود که وقتی در سال ۱۳۶۷ تصمیم به ترک ایران گرفت، از میان هزاران نگاتیوی که در طول سالها عکاسی کرده بود، تنها تعدادی از نگاتیوهایش را در جعبه ای به ابعاد ۱۳ در ۱۸ سانتی متری با خود به آمریکا برد و مابقی نگاتیوهای خود را از دم تیغ قیچی گذراند.
شفائیه
Image captionاز مجموعه عکاسی شده از محمدرضا شاه توسط شفاییه فقط یک عکس روی اسکناس بیست ریالی دوران پهلوی منتشر شد
وقتی در آستانه نودمین سالگرد تولدش در اوهایو آمریکا از او پرسیدم چرا آن گنجینه عظیم به چنین سرنوشتی دچار شد گفت:‌ "بیش از اندازه وسواس داشتم تا عکسهای چاپ شده از نگاتیوها را خودم انجام دهم و بعد از خروج از ایران کسی را نمی شناختم تا بتواند آنچه من می پسندم را چاپ کند، لذا تصمیم گرفتم خیالم را برای همیشه راحت کرده و آنها را از بین ببرم. و برای اینکارم هم اصلا پشیمان نیستم."
سوزان دختر آقای شفاییه می گوید مادرش یکی از مخالفان از بین بردن نگاتیوهای پدرش بود اما کاری برای حفظ آنها از دستش بر نیامد.
نیماحق نشر عکسهادی شفائیه
Image captionشفائیه به تالیف مقالات آموزشی در مجله هنر و مردم درباره عکاسی رو آورد تا بتواند مخاطبان خود را با فن و هنر عکاسی آشنا کند.
هادی شفائیه چندین بار از محمدرضا پهلوی نیز در زمان سلطنتش عکاسی کرد. خودش می گفت عکسهای یکی از جلسات عکس‌برداری از محمدرضا شاه هیچگاه منتشر نشدند.
"وقتی قرار بود برای بار دوم از شاه عکاسی کنم به علت کمبود وقت باید کار عکسبرداری را سریعتر انجام می دادم. در آن جلسه شاه با لباس نظامی حاضر بود و من بعد از گرفتن چند عکس در برابر نشان عقابی که در اتاق بود، کارم را تمام کردم، اما بعدها فرمانده نیروی هوایی متوجه شده بود که نشان روی لباس شاه توسط خیاط به اشتباه دوخته شده بود و همین باعث شد عکسهای من هیچگاه به صورت وسیع پخش نشوند."
تنها از آن مجموعه عکاسی شده توسط شفاییه یک عکس روی اسکناس بیست ریالی دوران پهلوی منتشر شد.

شاید اولین دوره های مستند و ثبت شده از آموزش عکاسی در ایران مربوط به برنامه های آموزش عکاسی به زبان ساده باشد که هادی شفاییه در دهه چهل خورشیدی در تلویزیون برگزار می کرد.
او همچنین به تالیف مقالات آموزشی در مجله هنر و مردم درباره عکاسی رو آورد تا بتواند مخاطبان خود را با فن و هنر عکاسی آشنا کند.
شاملوحق نشر عکسهادی شفائیه
Image captionعمده عکسهای بر جای مانده از شفائیه پرتره افراد مختلف از جمله شعرا، نویسندگان و سیاسیون را شامل می شوند
دکتر شفاییه از سال ۱۳۴۹ به تدریس عکاسی در دانشکده هنرهای زیبا مشغول بود. او بعد از انقلاب سال ۵۷ و با بازگشایی مجدد دانشگاههای ایران بعد از انقلاب فرهنگی با دعوت وزارت علوم برنامه ریزی و تدریس دوره لیسانس رشته عکاسی را عهده دار شد. آنطور که خود اذعان داشت بالاخره در سال ۱۳۶۲ برنامه درسی رشته عکاسی به تصویب شورای فرهنگی انقلاب رسید و اولین دوره دانشجویان در رشته لیسانس در دانشکده هنرهای زیبا در دانشگاه تهران پذیرفته شدند. به این ترتیب حدود یک قرن و نیم بعد از ورود عکاسی به ایران این رشته به صورت آکادمیک در دانشگاهها تدریس شد.
شفائیه همچنین با عکاسی از اشیای عتیقه برجای مانده از تمدن ایرانی که توسط باستان شناسان در حفاریهای مختلف بدست آمده و برخی از آنها متعلق به مجموعه داران خصوصی بودند، نمایشگاهی شامل ۱۵۰ عکس با عنوان "رد پای اعصار در سوئیس و ایران" بر پا کرد.
کریم امامی در سال ۱۹۶۵ در کیهان اینترنشنال با اشاره به اینکه شفائیه یک دهه است که داروسازی را کنار گذاشته و خودش را وقف عکاسی کرده گفته بود:‌ "هادی شفائیه در طی ۸ سال بیش از ۳۰۰۰ اشیا تاریخی را عکاسی کرده است که گنجینه ای برای ایران بشمار می رود."
هادی شفاییه فرزند شفیع شفاییه از خانواده ای که همگی داروساز بودند، در سال ۱۳۰۲ در شهر تبریز متولد شد. او اگرچه رشته داروسازی را به سنت خانواده در ترکیه فراگرفت اما هیچگاه داروساز نشد. هادی اولین عکس خود را در سن ده سالگی گرفت و به عکاسی علاقه مند شد و این رشته را بصورت حرفه ای دنبال کرد.
عمده عکسهای بر جای مانده از او پرتره افراد مختلف از جمله شعرا، نویسندگان و سیاسیون را شامل می شوند. پرتره ها را در استودیو هادی واقع در مکانی روبروی پارک دانشجو می گرفت؛ آتلیه‌ای که در اوایل دهه سی شمسی توسط آقای شفاییه تاسیس شد. مشتریان آتلیه باید با وقت قبلی از ۹ تا ۱۲ و از ۴ تا ۷ عصر برای گرفتن عکس به آتلیه هادی می رفتند.
مهین اسکوییحق نشر عکسهادی شفائیه
Image captionمهین اسکویی

طول روز تانکرهای آب وارد روستاها بشوند و مردم ساعت ها در صف‌های طولانی با گالن‌های خالی منتظر بمانند تا این ظرف‌ها را پر کنند. .

  بسیاری به شهرهای دیگر مهاجرت کرده‌اند، عده‌ی زیادی بیکار هستند ، و بقیه در ابتدایی ترین نیاز شهروندی، با مشکل تهیه آب دست و پنجه نرم می‌کنند. دو سالی است که این استان با خشکسالی‌های به مراتب بدتر از هر سال دیگری مواجه شده‌،  به طوری که در سال جاری بارندگی‌ها نسبت به مدت مشابه ۷۵ درصد کاهش داشته است. در روستاهای بسیاری بخاطر کاهش ذخایر آبی، با جیره بندی، تنها چند ساعتی آب به خانه ها می‌رسد. در این شرایط چاره‌ای جز اضافه شدن این روستاها به سیستم آب‌رسانی سقایی نبوده است که در طول روز تانکرهای آب وارد روستاها بشوند و مردم ساعت ها در صف‌های طولانی با گالن‌های خالی منتظر بمانند تا این ظرف‌ها را پر کنند. 
 • آب رسانی سقایی یعنی در طول روز تانکرهای آب وارد روستاها می شود و مردم با گالن‌ها و ظرف هایی که در دست دارند در صف‌های طولانی بایستند تا از آب پر کنند.
 • شغل اصلی بسیاری از اهالی روستا دامداری بوده است، تعداد زیادی دام در این سالها به علت خشکسالی از بین رفته است.
 • روستاهایی که قبلا آب لوله کشی داشته اند، اکنون و در تابستان به علت خشکی شدید منابع آبی، به سیستم آبرسانی سقایی اضافه شده اند.
 • نذری برای «آب»
 • نذری برای «آب»
 • نذری برای «آب»
 • در این روستاها جمعیت خانواده ها غالبا زیاد است و فضای بهداشتی مناسبی برای کودکان وجود ندارد.
 • نذری برای «آب»
 • روستای کرق‌شاه‌جان یکی از روستاهایی است که طرح نذر آب در آن اجرا می شود.
 • روستای کرق‌شاه‌جان یکی از روستاههایی است که طرح نذر آب در آن اجرا می شود. این روستا در فصل تابستان با کمبود آب شدید مواجه است و نیاز به آبرسانی دارد.
 • در غالب طرح نذر آب، ۵۰۲ روستایی که دچار بحران آب هستند، مدنظر قرار گرفتند تا در این روستاها تانکرهای ثابت آب نصب شود و اداره آب و فاضلاب روستایی اقدام به پر کردن تانکرها کند تا مردم روستاها بتوانند در طول روز از آب استفاده کنند.
 • در غالب طرح نذر آب، ۵۰۲ روستایی که دچار بحران آب هستند، مدنظر قرار گرفتند تا در این روستاها تانکرهای ثابت آب نصب شود و اداره آب و فاضلاب روستایی اقدام به پر کردن تانکرها کند تا مردم روستاها بتوانند در طول روز از آب استفاده کنند.
 • نذری برای «آب»
 • کودکان روستای هامون‌بزک، در حاشیه هامونِ خشک شده، از شرایط بهداشتی خوبی برخوردار نیستند. در این ناحیه اکثر خانواده ها پر جمعیت هستند.
 • مردم محلی در این روستاها پیش از این، از ظرف های قدیمی برای حمل و نگهدای آب استفاده میکردند که باعث آلودگی آب میشد. در این طرح، گالن های مناسب جهت حمل آب در اختیار خانواده ها قرار گرفته است.
 • به علت ازدواج‌های فامیلی خانواده های زیادی کودکانی با مشکلات ژنتیکی دارند که توانایی تامین هزینه های نگهداری از آنها را ندارند.
 • نذری برای «آب»
 • نذری برای «آب»
 • مردم در روستاهای حاشیه هامون که اکنون خشک شده است، به دامداری می‌پردازند.این روزها تعداد زیادی از دام ها به علت کمبود علوفه و آب از بین رفته اند.
 • نذری برای «آب»
 • نذری برای «آب»
 • مردمان حاشیه هامون که پیش از خشکسالی غالبا مشغول ماهیگیری و دامداری بوده اند، حالا با کمبود آب بیکار شده‌اند.

خشکسالی جدید در استان سیستان و بلوچستان باعث قطع کامل آب در ۵۰۲ روستا شده است.

نابودی منابع آبی۵۰ روستا در سیستان و بلوچستان

خشکسالی جدید در استان سیستان و بلوچستان باعث قطع کامل آب در ۵۰۲ روستا شده است. در طرح نذر آب که از سوی جمعیت هلال احمر اجرا می‌شود،۱۲۶۰ تانکر برای آب‌رسانی به این روستاها خریداری و تاکنون برای خرید آنها ۳ میلیارد تومان هزینه شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، استان سیستان و بلوچستان ۱۹ سال است که با خشکسالی دست و پنجه نرم می‌کند و طی دو سال اخیر با توجه به کاهش ۷۰ درصدی بارش در این منطقه شرایط در حالت بحرانی قرار گرفته است.
بادهای ۱۲۰ روزه که در گذشته یکی از مواهب طبیعی این منطقه بشمار می‌آمد و در کاهش دمای این استان در فصل گرم تابستان بسیار تاثیرگذار بود، امروزه و با خشک شدن رود هیرمند و تالاب هامون به یکی از بلایای طبیعی منطقه تبدیل شده و با شروع بادهای ۱۲۰ روزه به گفته افراد محلی منطقه، باران شن و ماسه نیز آغاز و برخی افراد مبتلا به بیماری‌های تنفسی در این منطقه شده‌اند.
استان و سیستان دارای ۵۵۹۴ روستای دارای سکنه است، از این تعداد ۲۵۷۰ روستا دارای شبکه آب لوله‌کشی و سامانه آب رسانی متداول هستند که به دلیل خشکسالی شدید در این استان و کاهش سطح دبی آب برخی از چاه‌ها و قنوات، خشک شدن رودخانه‌ها و چشمه‌ها به دلیل کاهش شدید باران، مدتی است که آب ۵۰۲ روستا که از مشترکان آب و فاضلاب روستایی بودند به طور کامل قطع شده است.
با نیروهای جمعیت هلال احمر عازم این مناطق شدیم، پس از بازدید علی‌اصغر پیوندی رییس جمعیت هلال احمر قرار شد؛ سه محور معیشت، سلامت و تامین آب شرب مردم منطقه دنبال شود. همچنین برای آب‌رسانی به منطقه و روستاهایی که در گذشته آب شرب آنها توسط شبکه آب و فاضلاب روستایی تامین می‌شد، طرح نذر آب از سوی جمعیت هلال احمر تعیین و به استان‌های معین اعلام شد.
رسول راشکی، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سیستان و بلوچستان درباره این سه محور تعیین شده از سوی رییس جمعیت هلال احمر می‌گوید: استان سیستان و بلوچستان به ۱۹ منطقه تقسیم و ۱۹ استان معین برای امدادرسانی به این مناطق در نظر گرفته شد. این استان‌های معین شامل تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی کردستان، خوزستان، خراسان رضوی، مرکزی، کردستان، فارس، قزوین، سمنان، یزد، هرمزگان، مازندران، اردبیل، کرمان، همدان، قم و گیلان ضمن ارائه خدمات پزشکی خدمات فرهنگی معیشتی و توزیع آب معدنی را نیز بر عهده گرفتند.
وی با اشاره به  ۵۰۲ روستا که در حال حاضر آب آنها قطع شده است، می‌افزاید: براساس اعلام سازمان آب و فاضلاب روستایی برای آب‌رسانی به این روستاها به ۱۲۶۰ تانکر ۲ هزار و ۵ هزار لیتری نیاز است تا سرانه مصرفی آب شرب برای هر نفر به میزان ۱۵ الی ۲۰ لیتر که توسط ماشین‌های آب‌رسان به این مناطق ارسال می‌شد در این تانکرها ذخیره شود. تاکنون ۱۰۵۳ تانکر به شبکه آب و فاضلاب روستایی تحویل داده شده و از این تعداد ۱۰۰۲ تانکر نصب و ۷۸۸ تانکر به بهره‌برداری رسیده است.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سیستان و بلوچستان با اشاره به یکی دیگر از محورهای مورد نظر این جمعیت برای محرومیت‌زدایی از این استان ادامه می‌دهد: جامعه روستایی استان سیستان و بلوچستان شامل ۳۷۰ هزار خانوار روستایی است و در بحث معیشت محور مقرر شده بود ۵۰ هزار سبد معیشتی یک‌ماهه برای ۵۰ هزار خانوار که در وضعیت قرمز هستند، تهیه و در اختیار مردم قرار گیرد.
راشکی درباره اقدامات سلامت محور توسط استان‌های معین در این منطقه توضیح می‌دهد: ۶۵۴ پزشک هلال احمر برای خدمت‌رسانی از این ۱۹ استان معین به استان سیستان و بلوچستان آمده و اقداماتی در بحث سلامت محور در این استان ارائه کردند. این اقدامات شامل ویزیت ۱۲۶۱۵ نفر توسط پزشک متخصص، ارائه خدمات دندانپزشکی به ۲۴۷۲ نفر، ویزیت ۱۳۹۹۶ نفر توسط پزشکی عمومی، ارائه خدمات پیراپزشکی به ۱۵۶۳۱ نفر، انجام ۳۹۹ اعمال جراحی و توزیع بسته‌های بهداشتی بود.
وی تصریح می‌کند: همچنین حدود ۹۴۷۴۲ ماسک در شهرستان های نیمروز، هامون هیرمند و زابل که درگیری بیشتری با طوفان‌های شن دارند، توزیع شده است. متاسفانه با شروع طوفان‌های شن در این منطقه همه مسیرهای مواصلاتی قطع شده و مردم حتی قادر به تامین معیشت خود نیستند از همین‌رو سبدهای غذایی در اختیار این خانواده‌ها قرار می‌گیرد.
به گفته مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سیستان و بلوچستان هزینه طرح نذر آب تاکنون از منابع داخلی جمعیت هلال احمر پرداخت شده است وبی‌شک این سازمان برای ادامه طرح  نیازمند کمک‌های مردمی است.
بعد از خشک شدن کامل رودخانه هیرمند مردم منطقه، کشاورزی خود را از دست داده و زمین‌های کشاورزی در حال حاضر به زمین‌های خشک، بی‌آب و علف و بایر تبدیل شده است. همچنین با خشک شدن تالاب هامون ماهیگیری در این منطقه که یکی از مشاغل بومی در منطقه بوده است به طور کامل از بین رفته و قایق‌های رها شده در این تالاب خشک شده حاکی از وضعیت بسیار بد و بحرانی در منطقه است.
به دلیل خشکسالی شدید بر آمار روستاهای محروم از آب آشامیدنی افزوده شود البته به گفته مسئول آب و فاضلاب روستایی استان مشکلات برخی روستاها با کف‌شکنی و لای‌روبی شبکه آب‌رسانی نیز برطرف و شبکه آب‌رسانی منطقه در برخی نقاط تقویت شده، اما در بسیاری از مناطق استان شرایط بسیار بدتر شده است.
نصرالله چاری، سرپرست شرکت آب و فاضلاب روستایی سیستان و بلوچستان با اشاره به ۱۲۵۷ روستا در این استان که فاقد سامانه آب‌رسانی هستند، می‌گوید: قریب به ۴۰ سال است که آب‌رسانی به این روستاهای فاقد شبکه با ۱۲۰ دستگاه تانکر انجام می‌شود. در شهرستان چابهار ۴۲۳ روستا با تانکر آب‌رسانی می‌شود و آب‌رسانی به بیش از ۹۰ درصد جمعیت و ۷۵ درصد روستاها از طریق تانکرهای سیار انجام می‌شود. سالانه قریب ۱۲ میلیارد تومان هزینه آب‌رسانی سیار به روستاهای استان سیستان و بلوچستان است.

به گفته سرپرست شرکت آب و فاضلاب روستایی سیستان و بلوچستان قرار است برای تمامی روستاهای مجتمع آب‌رسانی ایجاد شود. بر این اساس ۲۶۱ روستا توسط مجتمع آب‌رسانی سد زیردان، ۲۱۳ روستا توسط سد پیشین و الباقی روستا‌ها توسط سد کهیر انجام شود که در حال حاضر فاز اول مجتمع زیردان در حال انجام است و در آینده‌ای نزدیک به بهره‌برداری می‌رسد.
اما تا زمانی که این پروژه‌ها به اتمام و بهره‌برداری برسد باتوجه به شرایط خشکسالی در منطقه راهی جز آب‌رسانی با تانکر نیست، چراکه در برخی مناطق شرایط دسترسی به آب زیرزمینی نیز وجود ندارد همچنین طی دو سال گذشته میزان بارندگی در استان ۷۵ درصد کاهش داشته و منابع آبی روستاهای سامانه‌‌دار کاملا خشک یا نسبتا خشک شده است و با توجه به این وضعیت شبکه آب رسانی نمی‌تواند خدمات رسانی مناسبی به این منطقه داشته باشد.
سرپرست شرکت آب و فاضلاب روستایی سیستان و بلوچستان با تاکید بر اولویت‌های این سازمان می‌گوید: اولویت ما حل مشکلات روستاهای سامانه‌داری است که منابع آبی خود را از دست‌داده‌اند و شامل ۵۰۲ روستا می‌شود چراکه دولت موظف است به مشترکان خدمات ارائه دهد از همین رو ۱۵ تا ۲۰ لیتر سرانه روزانه برای هر نفر در این روستاها در نظر گرفته شده است. آب شرب سالم برای این تانکرها نیز از سه طریق ماشین‌های آب رسانی سیار و استفاده از آب شبکه در ساعاتی که آب در آن موجود است و همچنین از منابع آبی نیمه خشک مانند چاه‌ها یا قنوات تامین می‌شود. خانه بهداشت نیز موظف است بحث کنترل ثانویه  آب‌شرب را برعهده داشته باشد.
به گفته سرپرست شرکت آب و فاضلاب روستایی سیستان و بلوچستان برای اینکه در تمامی روستاهای استان سیستان و بلوچستان مخزن ذخیره آب نصب و روزانه برای هر نفر ۱۵ تا ۲۰ لیتر آب در آن نگهداری شود به ۲۰ هزار مترمکعب تانکر نیاز است. تاکنون نیز توسط سازمان هلال احمر و طرح نذر آب ۳۰۵۰ مترمکعب تانکر تامین شده است و به حدود ۱۰ هزار تانکر دیگر برای تامین آب شرب مناطق روستایی مورد نیاز است.
وی همچنین در خصوص هزینه‌های این طرح نیز خاطرنشان می‌کند: تاکنون برای نصب مخزن‌های آب در مناطق روستایی در حدود ۳ میلیارد تومان توسط هلال احمر هزینه شده است اما برآورد ما برای کل تانکرها در این ۵۰۲ روستا در حدود ۲۰ میلیارد تومان است. البته مکمل‌هایی برای نصب این تانکرها در روستاها از جمله پمپ‌هایی با دبی پایین و لوله‌های ۳۲ تا ۵۰ میلیمتر که آب اندک را به تانکرها منتقل کند مورد نیاز است که برای آنها نیز در حدود ۱۰ میلیارد تومان اعتبار لازم است. در مجموع برای تکمیل طرح نذر آب در روستاهای استان سیستان و بلوچستان در حدود ۳۰ میلیارد دیگر اعتبار لازم است.
چاری معتقد است؛ منابع مختلفی به استان تخصیص داده شده اما با توجه به این که درگیری استان باحوادث مختلف بسیار زیاد است و نمی‌توان از این منابع دولتی برای طرح نذر آب استفاده کرد. در سال گذشته مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان برای آب‌رسانی در این مناطق تصویب شده بود که تنها ۱۸۴ میلیارد تومان تخصیص پیدا کرد.
وی با تاکید براینکه هدف از اجرای طرح نذر آب تشکیل یک پرونده آبرسانی برای همه روستاها است، توضیح می‌دهد: حجم کار در این منطقه بسیار بالاست ما از یکسو با عقب‌افتادگی تاریخی در این منطقه مواجه هستیم از سوی دیگر اقلیم منطقه به گونه‌ای است که برخی اقدامات انجام شده آسیب می‌بیند به  طور مثال دوسال است به دلیل خشک شدن کامل هیرمند انهار منطقه که برای آب‌رسانی به دام‌های منطقه بود از بین رفته‌است. روستاها برای تامین آب دام‌ها فشار زیادی را به شبکه آب‌رسانی وارد کرده‌اند.نارسایی آب در منطقه سیستان به دلیل تحمیل مصارف دامی و باغی است مردم ناچارند آب مورد نیاز دام و باغات را تامین کنند از همین‌رو روستاهای ابتدای شبکه آب بیشتری مصرف کرده و روستاهای انتهای شبکه آب کمتری دریافت می‌کنند. همچنین با توجه به گردو غبار آب شرب دچار مخاطراتی می‌شد که خوشبختانه با نصب این تانکرها این مشکلات نیز برطرف شده است.
به گفته سرپرست شرکت آب و فاضلاب روستایی سیستان و بلوچستان ۵۰ روستا به طور صددرصد منابع آبی خود را از دست داده‌اند.همچنین ۹۹ منبع آبی دبی آب‌شان به زیر ۳ دهم رسیده و ۱۸۸ منبع آبی نیاز به کف‌شکنی و لای‌روبی دارد و باید ۱۷۳ حلقه چاه جدید حفر شود.

چاری در خصوص تخلیه روستاها ادامه می‌دهد: در آمار سرشماری سال ۹۰ تعداد روستاهای استان سیستان و بلوچستان ۶۵۵۳  اعلام شده بود در حالی که در سال ۸۵، تعداد روستاهای استان ۵۵۷۳ روستا سرشماری شده بود. روند افزایشی روستاها ناشی از تصرفات غیرقانونی در سنوات گذشته نیز ادامه داشت از همین‌رو یکی از برنامه‌های دولت تخلیه این روستاها بود و با اقداماتی که انجام شد در آمار سال ۹۵ تعداد روستاهای استان به ۵۵۹۴ رسید و نزدیک به هزار روستا کاهش پیدا کرد. بنابراین روستازدایی در استان سیستان و بلوچستان از اقدامات حاکمیت است که در این منطقه  با جدیت و آرام دنبال می‌شود، اما از آنجا که هر روستا و آبادی قابلیتهایی داشته و این روستاها از سنوات گذشته بوده، معتقدم امروز اقدامات حاکمیت باید باعث حفظ روستاها شود

ایران در ۴ ماه نخست سال ۱۳۹۷ اسپرم گاو، تخم سبزیجات، کاغذ صافی، لوله و شلنگ، درزبند، بذر ذرت، کود و قزل‌آلا از آمریکا وارد کرده است.

واردات از آمریکا
ایران در سال جاری از آمریکا اسپرم گاو، تخم سبزیجات و کود و... وارد کرده است.
 سرویس اقتصاد مشرق - ایران در ۴ ماه نخست سال ۱۳۹۷ اسپرم گاو، تخم سبزیجات، کاغذ صافی، لوله و شلنگ، درزبند، بذر ذرت، کود و قزل‌آلا از آمریکا وارد کرده است.


واردات از آمریکا ۳ برابر شد+ نمودار

مکمل غذایی، آب‌پنیر، آرد و زبره خردل و خردل آماده، بذر ذرت، تخم سبزیجات برای کشت، جاروب و برس، جو به استثنای بذر، چسب، خوراک آماده آبزیان، درزبند، درزگیر و واشرها،  داروهای دارای تولید داخلی مشابه، لوازم زخم بندی، قزل آلا از نوع تخم چشم زده و مبل‌های فلزی سایر کالاهای وارداتی از آمریکا در ۴ ماه نخست امسال بوده‌اند.
بر اساس دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی در دوره اجرای برجام، واردات کالاهای مصرفی از آمریکا ممنوع شد؛ اما مشخص نیست اکنون که آمریکا از برجام خارج شده و به تعهداتش عمل نکرده، به چه دلیل همچنان برخی کالاهای مصرفی از آمریکا وارد کشورمان می‌شود.

لیست کالاهای وارداتی از آمریکا به ایران در ۴ ماه نخست ۱۳۹۷

کالای وارداتی
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
اسپرم گاو
۱۰
۷٬۹۸۹٬۴۶۵٬۸۹۱
۲۱۳٬۹۱۷
اسپرم گاو
۱۵
۷٬۴۲۴٬۴۲۸٬۶۸۸
۱۷۲٬۲۶۱
پوسته یاتاقان
۴۷۳
۲۷۶٬۵۳۰٬۵۲۰
۷٬۳۳۶
مبل‌های چوبی
۶٬۸۲۵
۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰
۱٬۰۰۰
سیمان پلی کربوکسیلات
۳۵
۳۶٬۴۴۹٬۲۵۰
۸۶۵
سیمان گلاس آنیوس
۸۰
۱۳۱٬۲۱۷٬۳۰۰
۳٬۱۱۴
فرآورده‌های دندان‌سازی
۶
۴۳٬۳۷۵٬۱۰۱
۱٬۱۵۱
فرآورده‌های دندان‌سازی
۳۳۷
۱۲۵٬۵۸۰٬۰۰۰
۲٬۹۹۰
کامپوزیت
۷۵۰
۷۶۰٬۸۶۵٬۹۴۴
۱۸٬۰۵۴
کودهای معدنی
۴۹۳
۹۳٬۸۵۳٬۵۸۴
۲٬۲۱۰
کودهای معدنی
۱٬۹۷۸
۳۲۹٬۳۹۱٬۷۱۶
۷٬۸۴۲
کودهای معدنی
۲٬۵۹۷
۲۲۶٬۶۵۴٬۸۷۷
۵٬۳۳۸
افزودنی‌ها برای روغن‌های روان کننده
۸۲۰
۵۷۳٬۷۴۸٬۶۳۹
۱۵٬۱۷۱
مکمل غذایی
۴٬۳۶۶
۸٬۰۶۹٬۲۹۸٬۸۷۲
۲۱۷٬۰۶۵
مکمل غذایی
۷٬۵۳۰
۱۱٬۵۴۰٬۵۸۱٬۳۳۲
۳۰۸٬۴۴۸
مکمل غذایی
۶٬۵۹۲
۴٬۱۵۰٬۸۵۷٬۹۸۴
۱۰۹٬۷۵۳
مکمل غذایی
۴٬۱۸۶
۸٬۰۷۲٬۵۵۱٬۹۴۰
۱۹۲٬۲۰۳
مکمل غذایی
۴۶٬۸۴۹
۴۹٬۱۶۳٬۹۰۳٬۶۳۹
۱٬۱۹۸٬۶۷۹
مکمل غذایی
۲۹٬۶۱۰
۳۱٬۸۵۷٬۶۱۴٬۷۲۵
۷۵۸٬۵۱۶
مکمل غذایی
۵٬۱۲۰
۴٬۴۲۴٬۱۴۷٬۲۸۰
۱۰۵٬۳۳۷
مکمل غذایی
۱٬۰۰۵
۲٬۴۲۳٬۹۷۲٬۳۲۳
۵۷٬۵۱۸
مکمل غذایی
۲۶٬۷۳۸
۲۱٬۳۸۵٬۹۸۴٬۰۲۱
۵۰۸٬۲۲۲
مکمل غذایی
۲٬۸۷۵
۱۵٬۵۸۵٬۰۷۵٬۶۱۱
۳۶۷٬۰۵۴
مکمل غذایی
۳۲۸
۱٬۱۷۷٬۶۹۸٬۵۰۰
۲۷٬۳۲۵
مکمل غذایی
۸۶٬۷۸۱
۷۶٬۰۴۸٬۱۲۲٬۶۵۱
۱٬۷۸۸٬۹۴۲
کود حیوانی یا نباتی
۵۰٬۰۰۰
۳٬۲۰۴٬۵۹۸٬۵۵۱
۷۶٬۳۰۰
ا جزا و قطعات تلمبه‌های مایعات
۵۵۳
۱۷۴٬۴۱۴٬۷۶۵
۴٬۶۲۷
ا جزا و قطعات تلمبه‌های مایعات
۱۳
۷۵۲٬۶۴۰٬۰۰۰
۱۷٬۹۲۰
ا جزا و قطعات و متفرعات برای وسایل و ماشین‌ها
۷۰
۷۱٬۳۳۲٬۸۰۰
۱٬۶۸۰
ا جزا و قطعات به غیر از انواع مورد استفاده در سواری وانت و تراکتور کشاورزی
۳۸۵
۶۷٬۲۷۶٬۱۵۱
۱٬۷۸۵
اجزاء و قطعات ادوات برقی
۹۰
۸۲٬۹۴۰٬۳۰۸
۲٬۲۰۰
استات‌های سلولز نرم شده
۳۰۰
۲٬۰۹۵٬۱۴۶٬۰۰۰
۴۹٬۸۸۴
اکسیدهای منیزیم حتی خالص
۲۰٬۰۰۰
۱٬۶۳۴٬۱۵۷٬۱۵۰
۴۳٬۳۵۲
اجزا و قطعات برای موتورهای گازسوز
۳٬۴۴۳
۵۷۸٬۴۶۷٬۴۷۰
۱۵٬۳۴۶
اجزا و قطعات کلاچ به‌جز لنت کلاچ
۶۱۴
۶۶٬۴۵۶٬۲۸۵
۱٬۷۶۳
افزودنی‌های خوراک آماده دام و طیور
۳۹٬۳۲۶
۱۰٬۱۱۷٬۷۱۷٬۳۲۰
۲۶۵٬۲۲۲
افزودنی‌های خوراک آماده دام و طیور
۱۹٬۰۰۰
۵٬۸۵۶٬۰۸۵٬۸۰۰
۱۳۹٬۴۳۱
آب‌پنیر
۱۸٬۰۰۰
۴٬۶۹۹٬۸۹۹٬۶۰۰
۱۳۰٬۳۵۰
آرد و زبره خردل و خردل آماده
۱۹٬۰۰۰
۱٬۵۱۰٬۶۱۴٬۰۰۰
۳۵٬۹۶۷
دستگاه‌های ناوبری هوائی یا فضائی
۱
۳۳۷٬۷۲۵٬۰۱۳
۷٬۸۹۶
آلیاژهای نیکل به‌صورت کارنشده
۳۰۰
۳۳۴٬۴۶۱٬۶۰۰
۷٬۹۶۳
آلیاژهای نیکل به‌صورت کارنشده
۳۰۰
۱٬۳۴۶٬۹۸۷٬۹۷۸
۳۱٬۶۴۹
بذر ذرت
۵۷٬۰۰۰
۸٬۷۲۴٬۵۴۳٬۱۲۰
۲۳۱٬۴۵۸
بذر ذرت
۸
۹٬۴۵۵٬۰۰۰
۲۵۰
بذر ذرت
۸٬۶۸۶
۸٬۲۰۶٬۸۲۰٬۳۱۹
۱۹۴٬۳۶۰
بذر ذرت
۵۴٬۲۷۰
۱۰٬۵۹۴٬۷۷۹٬۳۱۲
۲۵۱٬۴۰۱
لوازم موتورهای اتوبوس، مینی‌بوس، کامیون و کامیونت
۴٬۲۶۴
۹۸۹٬۰۷۹٬۱۰۵
۲۶٬۲۳۹
بلبرینگ
۵۹۹
۱۴۸٬۹۳۲٬۹۴۵
۳٬۹۵۱
پانل‌ها و میزهای کنترل اشعه ایکس
۳
۷۸٬۳۶۶٬۲۱۱
۱٬۸۶۶
پانل‌ها و میزهای کنترل اشعه ایکس
۱۲
۵٬۱۹۷٬۹۸۵٬۲۵۲
۱۲۳٬۷۶۲
پانل‌ها و میزهای کنترل اشعه ایکس
۷
۱٬۲۷۵٬۷۲۴٬۲۱۹
۳۰٬۲۷۱
پانل‌ها و میزهای کنترل اشعه ایکس
۴۵۹
۳۹۰٬۰۳۲٬۹۶۰
۹٬۱۸۰
پروتزهای دندان
۷۰
۸٬۹۸۳٬۴۴۲٬۳۸۰
۲۳۸٬۹۰۵
پروتزهای دندان
۴۸
۶٬۴۹۸٬۹۹۱٬۴۷۸
۱۵۴٬۴۴۴
پلی الکل وینیلیک
۷٬۱۵۷
۱٬۱۸۴٬۷۶۶٬۲۶۴
۲۸٬۲۰۹
پلی تترا فلوئورو اتیلن
۱٬۷۶۹
۱٬۵۴۱٬۹۹۱٬۹۱۰
۳۶٬۷۱۳
پیچ و میله و پلاک درون اندامی
۶۷
۷٬۰۰۷٬۴۹۰٬۰۷۴
۱۶۶٬۸۴۶
پیچ و میله و پلاک درون اندامی
۲
۹۸۴٬۹۹۴٬۵۴۰
۲۳٬۴۵۲
تخم سبزیجات برای کشت
۶٬۳۶۸
۹٬۲۴۷٬۱۴۳٬۵۷۴
۲۴۶٬۲۴۰
تخم سبزیجات برای کشت
۵٬۰۹۳
۹٬۶۳۲٬۵۵۵٬۲۷۱
۲۵۵٬۸۸۲
تخم سبزیجات برای کشت
۶٬۰۳۳
۹٬۱۲۰٬۵۳۲٬۹۵۷
۲۱۶٬۹۲۷
تخم سبزیجات برای کشت
۱٬۶۸۸
۶٬۳۰۹٬۹۶۳٬۳۳۰
۱۴۸٬۲۷۶
تخم سبزیجات برای کشت
۲۰٬۰۰۰
۲٬۶۰۲٬۴۴۱٬۹۲۹
۶۱٬۷۵۳
ترموستات خودرو (شیر ترموستاتیک)
۶۰
۲۳٬۵۰۲٬۸۳۲
۶۲۴
تلمبه‌های سوخت مواد روان کننده
۹۳۴
۱۱۴٬۵۰۲٬۳۳۲
۳٬۰۳۸
جاروب و برس
۷۶
۵۸۱٬۸۲۴٬۲۲۲
۱۳٬۸۵۳
جاروب‌های زغالی
۱۸
۱۴۸٬۸۱۹٬۸۶۰
۳٬۹۴۸
جو به استثنای بذر
۲٬۵۰۰٬۰۰۰
۲۴٬۸۲۳٬۵۰۰٬۰۰۰
۵۸۷٬۲۶۰
چاقوی مخصوص جراحی چشم
۴۸
۴۸۹٬۳۸۰٬۷۳۴
۱۱٬۳۵۴
چسب
۱۰۵
۶٬۴۷۲٬۱۱۶
۱۵۴
حسگرها
۱۵۳
۷۹۸٬۵۷۳٬۵۲۳
۲۱٬۱۱۵
خمیر چوب شیمیائی
۱۹۹٬۰۸۰
۶٬۸۷۷٬۳۹۸٬۸۷۷
۱۶۳٬۷۴۸
خمیر چوب شیمیائی
۲٬۱۳۶٬۰۱۷
۶۶٬۴۰۹٬۷۰۱٬۰۶۸
۱٬۶۴۴٬۰۹۵
خمیر چوب شیمیائی
۹۲۱٬۷۶۵
۳۵٬۳۳۴٬۴۵۷٬۰۹۴
۸۴۱٬۲۹۶
خمیر چوب شیمیائی
۳٬۲۳۴٬۵۵۹
۱۳۴٬۷۹۲٬۹۷۵٬۲۰۷
۳٬۱۵۴٬۷۶۶
خوراک آماده آبزیان
۳٬۰۸۵
۲٬۹۸۱٬۵۰۲٬۹۸۸
۷۹٬۰۹۵
خون انسان و خون حیوان برای مصارف درمان
۲۸
۱٬۰۸۷٬۴۴۶٬۴۷۴
۲۵٬۸۹۲
درزبند
۶۷
۲۹٬۶۲۸٬۲۷۰
۷۸۶
درزگیر و واشرها
۱٬۳۸۴
۷۴۳٬۱۵۶٬۹۲۵
۱۹٬۷۱۵
دریچه اکسیژن
۷۴
۱۵۷٬۱۴۳٬۰۰۰
۴٬۲۰۰
دریچه قلب
۲۵
۱٬۴۱۶٬۴۰۴٬۲۹۵
۳۳٬۷۲۴
دستگاه ویترکتومی
۳۶
۱٬۵۳۷٬۹۷۲٬۸۷۸
۴۰٬۶۳۳
دستگاه ویترکتومی
۱۹
۲۱۹٬۵۶۴٬۴۱۴
۵٬۲۲۶
دستگاه ویترکتومی
۷
۱٬۷۸۳٬۹۸۵٬۸۰۹
۴۱٬۴۱۶
دستگاه گروه‌بندی خون تمام اتوماتیک
۱٬۶۷۶
۷٬۳۵۰٬۱۰۱٬۱۴۵
۱۷۱٬۸۵۲
دستگاه ضربان قلب جنین
۲۰
۴۴۰٬۳۷۴٬۴۴۰
۱۰٬۴۸۵
دستگاه‌ها برای تجزیه فیزیکی یا شیمیایی
۱٬۸۹۰
۲٬۰۳۱٬۴۶۷٬۲۰۰
۵۳٬۸۹۴
دستگاه‌ها برای تجزیه فیزیکی یا شیمیایی
۱۳
۳۴٬۲۷۶٬۳۶۹
۸۱۳
دستگاه‌های سینتی گرافی
۳٬۲۸۰
۵٬۲۷۱٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۲۵٬۵۰۰
دستگاه‌های کروماتوگرافی و الکتروفورز
۱٬۳۱۸
۷۹۵٬۱۵۲٬۰۰۰
۱۸٬۹۳۲
دستگاه‌های اولتراسونیک
۱۵
۱٬۴۰۲٬۰۴۴٬۴۴۶
۳۷٬۰۷۲
دستگاه‌های اولتراسونیک
۹۶۰
۲٬۹۳۰٬۸۸۰٬۰۰۰
۷۹٬۳۰۹
ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاه‌های مشمول ردیف ۹٬۰۲۷
۳٬۱۵۹
۳٬۲۸۶٬۲۹۶٬۰۶۴
۸۷٬۱۸۴
ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاه‌های مشمول ردیف ۹٬۰۲۷
۱۳۵
۱۳۶٬۴۸۲٬۵۰۰
۳٬۲۰۷
وسایل تشخیص بیماری و جراحی چشم
۹۲
۱٬۹۹۰٬۰۷۲٬۶۷۴
۵۱٬۷۶۲
وسایل تشخیص بیماری و جراحی چشم
۵۵
۱٬۲۸۱٬۱۶۹٬۴۰۰
۳۰٬۴۴۶
وسایل تشخیص بیماری و جراحی چشم
۱۳۸
۲٬۲۰۰٬۶۷۰٬۷۵۰
۵۲٬۱۹۲
وسایل مورد استفاده در علوم پزشکی جراحی و دامپزشکی
۹۹۴
۱۷٬۴۷۸٬۳۴۱٬۲۴۰
۴۶۳٬۶۹۰
وسایل مورد استفاده در علوم پزشکی جراحی و دامپزشکی
۳۰
۳۶۹٬۶۴۸٬۳۸۴
۸٬۸۰۱
وسایل مورد استفاده در علوم پزشکی جراحی و دامپزشکی
۹
۴۸٬۳۱۴٬۲۳۰
۱٬۱۴۸
ترکیبات آلی
۵۴۵
۲۴٬۴۴۹٬۸۸۶٬۲۹۹
۵۸۰٬۳۸۷
دارو با منشأ طبیعی برای مصرف انسان
۶۳۳
۸٬۹۴۸٬۵۹۰٬۲۰۰
۲۳۶٬۶۱۰
داروهای دارای تولید داخلی مشابه
۳٬۰۳۶
۴۵٬۹۸۳٬۶۴۶٬۲۰۰
۱٬۰۸۲٬۰۲۴
دستگاه‌های محرک ماهیچه قلب
۲
۲٬۰۷۱٬۸۲۱٬۷۸۰
۴۹٬۳۲۹
دستگاه‌ها برای قطع و وصل و تغییر و حفاظت مدارهای برقی
۲۳۱
۱۳۰٬۴۶۲٬۳۹۵
۳٬۴۶۱
دستگاه‌های برقی تشخیص بیماری
۸۵
۷۸۷٬۰۳۱٬۴۳۵
۲۰٬۱۵۳
دستگاه‌های برقی تشخیص بیماری
۱۳
۲۰۷٬۱۵۲٬۹۹۲
۵٬۱۵۳
سرنگ‌ها با یا بدون سوزن
۵۸۲
۶٬۷۳۵٬۲۲۰٬۴۷۰
۱۶۰٬۳۶۲
سوزن‌ها کاترها وکانول ها
۳۱
۳۳٬۵۸۰٬۱۹۱
۹۰۰
سوزن‌ها کاترها وکانول ها
۲۰۴
۴٬۲۸۳٬۷۸۸٬۵۶۰
۱۰۱٬۹۹۵
سوزن‌ها کاترها وکانول ها
۹۶۰
۸٬۵۸۱٬۱۸۲٬۳۸۳
۲۰۲٬۱۰۰
شیرها و وسایل همانند برای لوله دیگ آب گرم
۹۰
۳۳٬۰۰۷٬۷۹۲
۷۸۶
شیرهای تقلیل فشار
۱۶۹
۶۷۶٬۶۵۰٬۲۷۵
۱۸٬۰۸۵
ضدعفونی کننده‌ها
۹۴٬۰۰۰
۱۱٬۳۴۸٬۴۶۷٬۹۰۰
۳۰۰٬۰۶۵
کودهای معدنی یا شیمیائی
۲٬۹۴۳
۴۷۶٬۹۱۰٬۷۲۰
۱۱٬۲۳۲
کودهای معدنی یا شیمیائی
۲٬۱۷۲
۲۸۴٬۹۴۹٬۶۷۷
۶٬۷۸۵
لوازم زخم بندی
۱۱۳
۱٬۹۲۳٬۲۷۳٬۹۰۰
۴۵٬۷۹۲
لوازم زخم بندی
۶۱۷
۶٬۳۵۴٬۶۰۶٬۰۶۰
۱۴۸٬۵۷۶
ماشین آلات سوراخ کردن زمین
۸۴٬۴۰۰
۱۹٬۴۰۲٬۰۰۵٬۸۱۴
۵۲۰٬۱۷۵
مواد افزودنی رنگ
۷٬۲۹۰
۷٬۵۵۳٬۳۹۲٬۶۵۷
۱۷۹٬۲۳۲
اجزا و قطعات تلمبه‌های هوا با خلاء
۲۲
۱۱٬۳۰۸٬۵۰۰
۳۰۰
اجزا و قطعات موتورهای ردیف‌های ۸٬۴۰۷ یا ۸٬۴۰۸
۲۰٬۲۳۲
۱۷٬۰۲۵٬۹۰۰٬۴۰۴
۴۰۴٬۶۰۸
اعضای مصنوعی بدن
۱۸۱
۱۲٬۶۴۰٬۲۰۱٬۲۰۱
۳۳۶٬۷۹۷
عضای مصنوعی بدن
۶۵
۱٬۶۸۹٬۲۶۳٬۹۰۰
۴۰٬۱۴۴
وسایل مورد استفاده در علوم دندانپزشکی
۲۴
۷۲۰٬۹۹۷٬۰۱۳
۱۹٬۰۶۴
وسایل مورد استفاده در علوم دندانپزشکی
۹۸۰
۷۷۲٬۸۸۷٬۷۴۴
۱۸٬۴۰۲
وسایل اپتیکی برای سنجش یاکنترل
۱۲
۸٬۴۰۰٬۰۰۰
۲۰۰
وسایل اپتیکی برای سنجش یاکنترل
۱٬۰۹۸
۵٬۹۰۳٬۸۱۳٬۸۲۰
۱۵۹٬۳۳۰
وسایل جراحی یا دامپزشکی
۱۲
۱۶۱٬۶۵۶٬۴۴۰
۴٬۲۷۴
تخم گیاهان علوفه‌ای برای کشت
۶۵۰
۴۳۵٬۰۴۵٬۶۳۴
۱۲٬۳۴۱
داروهای حاوی هورمونهای کورتی کوستروئیدی
۴
۴۴۳٬۱۷۸٬۵۶۰
۱۰٬۲۸۳
داروهای حاوی آنتی بیوتیک
۱۸۳
۵۹۹٬۱۷۲٬۰۰۰
۱۴٬۲۶۶
داروهایی که تولید داخلی ندارند
۳۹۹
۳۱٬۵۷۵٬۰۳۳٬۱۶۰
۸۳۴٬۸۷۷
داروهایی که تولید داخلی ندارند
۲٬۲۲۹
۸۴٬۵۳۲٬۶۸۸٬۰۸۹
۲٬۰۳۸٬۰۸۶
داروهایی که تولید داخلی ندارند
۱۶
۱٬۰۴۳٬۶۳۷٬۰۰۰
۲۴٬۸۴۸
داروهایی که تولید داخلی ندارند
۱٬۴۰۱
۱۹۳٬۹۳۲٬۲۷۲٬۴۲۲
۴٬۵۷۱٬۵۵۵
دستگاه‌های درمان تنفس
۲۴۲
۴۹۱٬۶۶۰٬۰۰۰
۱۳٬۰۰۰
دستگاه‌های درمان تنفس
۴٬۶۷۶
۴٬۹۵۲٬۷۶۳٬۲۰۱
۱۱۷٬۴۶۱
سیمانها و محصولات برای پر کردن دندان
۷۱
۲٬۳۳۹٬۴۴۹٬۰۳۶
۶۱٬۸۹۶
سیمانها و محصولات برای پر کردن دندان
۲٬۷۵۰
۸٬۲۳۷٬۲۷۷٬۷۵۰
۱۹۶٬۱۲۶
سیمانها و محصولات برای پر کردن دندان
۱٬۰۵۰
۱٬۰۵۸٬۸۵۵٬۵۷۲
۲۵٬۱۲۵
کاسه نمدهای مکانیکی
۲۲
۱۸۵٬۵۴۸٬۳۹۲
۴٬۴۱۸
کود
۸۱٬۴۱۸
۳۷٬۵۸۹٬۲۱۳٬۴۲۴
۹۹۷٬۴۰۵
کود
۳٬۹۷۵
۵۷۹٬۷۰۷٬۰۵۷
۱۳٬۸۰۲
کود
۱٬۹۶۲
۳۲۲٬۲۲۰٬۴۴۸
۷٬۵۸۹
ماشین آلات برای عمل آوردن مواد
۴۰۰
۵٬۹۱۸٬۵۳۰٬۲۷۷
۱۴۰٬۹۱۷
ماشین آلات برای عمل آوردن مواد
۸۲
۲۴۶٬۵۶۵٬۰۳۲
۵٬۸۷۱
مصنوعات از مواد پلاستیکی
۱۰
۱۴٬۸۶۴٬۹۶۰
۳۵۴
نخ‌های جراحی
۹
۱٬۱۲۲٬۳۰۴٬۴۸۰
۲۹٬۶۷۵
سیبک فرمان برای وسایل نقلیه بجزسواری وانت و تراکتور کشاورزی
۱۲۸
۶۴٬۶۸۴٬۶۲۰
۱٬۷۱۶
صافی‌های روغن یا مواد سوختی برای موتورهای درون‌سوز
۳۸۱
۱۰۱٬۳۸۴٬۴۷۲
۲٬۶۹۰
ظروف نمونه گیری خون
۶۰۰
۱٬۹۴۷٬۲۱۲٬۸۰۰
۵۱٬۶۵۸
ظروف نمونه گیری خون
۲٬۴۸۵
۴٬۸۴۵٬۵۴۷٬۲۰۰
۱۱۴٬۶۳۳
فلومتر دیواری توام شده با مرطوب کننده اکسیژن برای مصارف پزشکی (تنفس مصنوعی)
۷۰
۲۳۵٬۷۱۴٬۵۰۰
۶٬۳۰۰
فیلترهای مخصوص دستگاه تصفیه آب
۳۶۳
۸۶٬۲۰۰٬۰۰۰
۲٬۰۰۰
فیلم‌های مورد مصرف در تصویربرداری پزشکی
۵۵
۲۵٬۵۷۸٬۰۹۶
۶۰۹
قزل آلا از نوع تخم چشم زده
۳۴
۲۹۸٬۱۶۳٬۷۷۸
۷٬۹۱۰
قزل آلا از نوع تخم چشم زده
۱۲۵
۲٬۰۶۲٬۶۰۷٬۴۳۸
۵۴٬۷۱۸
قزل آلا از نوع تخم چشم زده
۵۶
۶۵۳٬۴۱۲٬۶۵۱
۱۵٬۳۸۹
کشت بوم‌های آماده برای رشد یا نگهداری از میکرو ارگانیسم ها
۹
۱۶٬۹۸۸٬۷۸۹
۴۰۴
کشت بوم‌های آماده برای رشد یا نگهداری از میکرو ارگانیسم ها
۳۱۲
۱٬۰۶۰٬۰۷۴٬۷۲۸
۲۵٬۲۴۰
کشت بوم‌های آماده برای رشد یا نگهداری از میکرو ارگانیسم ها
۵۶۰
۲٬۸۳۱٬۸۶۳٬۷۳۰
۶۷٬۱۹۷
کاغذ و مقوای صافی بریده شده بشکل معین
۵٬۲۷۶
۲٬۱۷۸٬۲۲۹٬۵۱۰
۵۷٬۵۹۵
کف پوش‌های منگوله باف
۶٬۰۳۴
۴۹۰٬۹۰۶٬۴۰۳
۱۱٬۶۸۸
لنز نامرئی
۶
۳۶۱٬۴۲۶٬۳۲۶
۸٬۴۵۰
لوازم خانه داری و پاکیزگی
۶٬۷۰۰
۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰
۱٬۰۰۰
لوازم مصرفی آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی
۳۳۹
۱۹٬۲۳۵٬۰۷۳٬۷۹۰
۵۱۹٬۳۶۲
لوازم مصرفی آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی
۴۸۸
۱۱٬۹۱۰٬۷۶۷٬۸۱۲
۲۸۳٬۷۵۵
لوازم مصرفی آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی
۹۲
۱٬۵۱۶٬۴۷۴٬۳۲۰
۳۶٬۲۱۳
لوازم و اتصالات لوله کشی
۱۲۷
۱٬۲۰۸٬۲۸۳٬۱۶۱
۲۸٬۷۶۹
لوله و شیلنگ
۲۰٬۶۱۵
۲٬۰۹۳٬۹۰۹٬۰۷۲
۵۵٬۵۵۰
مات کبالت
۱۰۰
۲۶۰٬۵۵۷٬۵۰۰
۶٬۱۲۲
مبل‌های فلزی
۶٬۲۸۸
۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰
۱٬۰۰۰
مرکب چاپ
۱۵
۶۶٬۷۷۵٬۸۰۰
۱٬۵۹۰
مصنوعات از مواد پلاستیکی جهت مصارف پزشکی
۸٬۳۲۰
۹٬۰۳۴٬۸۱۳٬۱۹۳
۲۱۳٬۴۶۰
معرف های تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی
۴٬۱۶۰
۱۲٬۹۲۶٬۷۳۹٬۸۱۷
۳۳۰٬۰۱۵
معرفهای تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی
۴۳۹
۱۲٬۱۹۶٬۷۲۸٬۷۳۲
۲۹۰٬۳۹۷
معرفهای تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی
۲۱۰
۶٬۷۶۹٬۴۲۱٬۰۱۷
۱۶۱٬۱۷۵
مفصل‌های مصنوعی
۱۵
۲۷۵٬۴۶۱٬۷۵۴
۶٬۵۵۹
موتورهای پیستونی درون‌سوز تراکمی
۴۳۸
۱۱٬۲۰۷٬۵۵۲٬۳۴۰
۲۶۵٬۱۴۲
موتورهای پیستونی درون‌سوز تراکمی
۴۴۰
۵٬۲۲۶٬۱۷۷٬۰۰۰
۱۲۰٬۱۴۲