نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۶ بهمن ۲۰, جمعه

کرم شبتابی در خیل بردگان کریم قصیم نه! من و ما هرگز از خیل عظیم و میلیونی «بردگانی که زنجیرهای بردگی خویش را می لیسیدند» (م. نوریزاد) نبودیم. چهل سال پیش گروه بسیار کوچک و فعالی بودیم در پیکار آزادی، جنبشی که نقطه عطف آن «ده شب شعر» کانون نویسندگان ایران بود. از آزادیخواهان و دموکراسی طلبان دیرینه که هرگز به خمینی و همدستانش بله نگفتیم، مانند جبهه دموکراتیک ملی، احزاب دموکراسی طلب کردستان، گنبد و ........

کرم شبتابی در خیل بردگان
کریم قصیم
نه! من و ما هرگز از خیل عظیم و میلیونی «بردگانی که زنجیرهای بردگی خویش را می لیسیدند» (م. نوریزاد) نبودیم. چهل سال پیش گروه بسیار کوچک و فعالی بودیم در پیکار آزادی، جنبشی که نقطه عطف آن «ده شب شعر» کانون نویسندگان ایران بود. از آزادیخواهان و دموکراسی طلبان دیرینه که هرگز به خمینی و همدستانش بله نگفتیم، مانند جبهه دموکراتیک ملی، احزاب دموکراسی طلب کردستان، گنبد و ........
خمینی و خیل بردگانش با اسلام عزیزشان سررسیدند و میهن و  جنبش را ملاخور کردند.
حوزه نفوذ من و ما (نشریه اتحاد چپ) به راستی محدود، و به تمثیل چون «کرم شبتاب» (صمد بهرنگی)، با نور پرسش و انتقاد بر مواضع ولایت فقیه و برنامه های روحانیت به قدرت رسیده، در روشنگری کوشا. شاهد مثال من از جمله گزیده سرمقاله های «اتحاد چپ» که فایل پ.د.اف آن به ضمیمه تقدیم ثبت تاریخ و به ویژه پیش کش نسل جوان و دلیر کنونی است. درود به یاران آن زمان.

آستانه چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی شده و نکبت زای سال 57
به امید دفع اسلام سیاسی و رهائی «بردگان» آن
به امید آزادی ایران و بهروزی هم میهنان
19 بهمن 1396 / کریم قصیم
ضمیمه: فایل  

هیچ نظری موجود نیست: