نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۶ دی ۲۵, دوشنبه

بخش اول - لیست اسامی و اطلاعات مربوط به دستکیر شدگان

بخش اول - لیست اسامی و اطلاعات مربوط به دستکیر شدگان


بخش دوم
 برای بزرگنمایی روی تصاویر کلیک کنید
هیچ نظری موجود نیست: