نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۶ دی ۳۰, شنبه

مردم مقابل شرکت توسعه نیشکرامیرکبیراهواز بادرخواست اشتغال تجمع کردندکه با باتوم نیروهای ضد شورش مواجه شدند. مسئولین با وعده اشتغال زمینهای این مردم راگرفته اند وحال زمینهای بیشتری میخواهند.

مردم مقابل شرکت توسعه نیشکرامیرکبیراهواز بادرخواست اشتغال تجمع کردندکه با باتوم نیروهای ضد شورش مواجه شدند.
مسئولین با وعده اشتغال زمینهای این مردم راگرفته اند وحال زمینهای بیشتری میخواهند. 


هیچ نظری موجود نیست: