نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۶ آذر ۲۷, دوشنبه

IRAN _AZAD: اسید سمیه را خاموش کرد...سمیه مهری و دو دخترش در ا...

IRAN _AZAD: اسید سمیه را خاموش کرد...سمیه مهری و دو دخترش در ا...: اسید سمیه را خاموش کرد... سمیه مهری و دو دخترش در اردیبهشت‌ماه سال 90 از سوی همسرش مورد اسیدپاشی قرار گرفت. او پس از مدت‌ها تحمل بیما...

هیچ نظری موجود نیست: