نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۶ دی ۹, شنبه

خامنه‌ای، احمدی نژاد در سه کادر

خامنه‌ای، احمدی نژاد در سه کادر

جمعه, 29 دسامبر 2017مانا نیستانی

هیچ نظری موجود نیست: