نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۶ آبان ۲۴, چهارشنبه

گزارش شامل تصاویری از روستاهای کوئیک محمود، تپانی دشت ذهاب، زرین جوب و سراب ذهاب از توابع سرپل ذهاب و روستای زرده از توابع بخش مرکزی شهرستان دالاهو استان کرمانشاه در دومین روز پس از زلزله کرمانشاه است. روستای زرده در صبحگاه روز ۳۱ تیر ۱۳۶۷، چند روز پس از اعلام آتش‌بس و پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت از سوی ایران، به وسیلهٔ پنج بمب افکن مسلح به بمب‌های شیمیایی متعلق به ارتش عراق بعثی مورد حمله قرار گرفت.
اروستای زلزله زده کوئیک محمود از توابع شهرستان سرپل ذهاب
 • روستای زلزله زده کوئیک محمود از توابع شهرستان سرپل ذهاب
 • روستای زلزله زده کوئیک محمود از توابع شهرستان سرپل ذهاب
 • روستای زلزله زده کوئیک محمود از توابع شهرستان سرپل ذهاب
 • روستای زلزله زده کوئیک محمود از توابع شهرستان سرپل ذهاب
 • روستای زلزله زده کوئیک محمود از توابع شهرستان سرپل ذهاب
 • روستای زلزله زده کوئیک محمود از توابع شهرستان سرپل ذهاب
 • روستای زلزله زده کوئیک محمود از توابع شهرستان سرپل ذهاب
 • روستای زلزله زده کوئیک محمود از توابع شهرستان سرپل ذهاب
 • روستای زلزله زده کوئیک محمود از توابع شهرستان سرپل ذهاب
 • روستای زلزله زده کوئیک محمود از توابع شهرستان سرپل ذهاب
 • روستای زلزله زده کوئیک محمود از توابع شهرستان سرپل ذهاب
 • روستای زلزله زده کوئیک محمود از توابع شهرستان سرپل ذهاب
 • روستای زلزله زده تپانی دشت ذهاب از توابع شهرستان سرپل ذهاب
 • فرهاد صفری از اهالی روستای تپانی دشت ذهاب دو فرزند از سه فرزندش و همسرش را در زلزله از دست داده است. همسر فرهاد برای نجات نوزادش به درون خانه می رود اما جان خود را از دست می دهد.
 • فرهاد صفری از اهالی روستای تپانی دشت ذهاب دو فرزند از سه فرزندش و همسرش را در زلزله از دست داده است. همسر فرهاد برای نجات نوزادش به درون خانه می رود اما جان خود را از دست می دهد.
 • فرهاد صفری از اهالی روستای تپانی دشت ذهاب دو فرزند از سه فرزندش و همسرش را در زلزله از دست داده است. همسر فرهاد برای نجات نوزادش به درون خانه می رود اما جان خود را از دست می دهد.
 • مادر فرهاد صفری از اهالی روستای تپانی دشت ذهاب که عروس و دو نوه‌اش را در زلزله از دست داده است.
 • روستای زلزله زده تپانی دشت ذهاب از توابع شهرستان سرپل ذهاب
 • روستای زلزله زده تپانی دشت ذهاب از توابع شهرستان سرپل ذهاب
 • روستای زلزله زده تپانی دشت ذهاب از توابع شهرستان سرپل ذهاب
 • روستای زلزله زده زرین جوب از توابع شهرستان سرپل ذهاب
 • روستای زلزله زده زرین جوب از توابع شهرستان سرپل ذهاب
 • مردم روستای زلزله زده سراب ذهاب شهرستان سر پل ذهاب نیاز مبرم به چادر دارند.
 • آثار خرابی پس از زلزله در روستای ''زرده'' از توابع شهرستان دالاهو
 • آثار خرابی پس از زلزله در روستای ''زرده'' از توابع شهرستان دالاهو
 • آثار خرابی پس از زلزله در روستای ''زرده'' از توابع شهرستان دالاهو
 • آثار خرابی پس از زلزله در روستای ''زرده'' از توابع شهرستان دالاهو
 • آثار خرابی پس از زلزله در روستای ''زرده'' از توابع شهرستان دالاهو
 • آثار خرابی پس از زلزله در روستای ''زرده'' از توابع شهرستان دالاهو
 • آثار خرابی پس از زلزله در روستای ''زرده'' از توابع شهرستان دالاهو
 • آثار خرابی پس از زلزله در روستای ''زرده'' از توابع شهرستان دالاهو
 • آثار خرابی پس از زلزله در روستای ''زرده'' از توابع شهرستان دالاهو
 • آثار خرابی پس از زلزله در روستای ''زرده'' از توابع شهرستان دالاهو
 • آثار خرابی پس از زلزله در روستای ''زرده'' از توابع شهرستان دالاهو
 • آثار خرابی پس از زلزله در روستای ''زرده'' از توابع شهرستان دالاهو
 • آثار خرابی پس از زلزله در روستای ''زرده'' از توابع شهرستان دالاهو
 • آثار خرابی پس از زلزله در روستای ''زرده'' از توابع شهرستان دالاهو
 • آثار خرابی پس از زلزله در روستای ''زرده'' از توابع شهرستان دالاهو

هیچ نظری موجود نیست: