نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۶ مهر ۲۳, یکشنبه

طرح جمع‌آوری کودکان کار و خیابان را در سطح شهر تهران اجرا می‌کند. اما برخی از مسئولان از توقف این طرح خبر می‌دهند.

طرح جمع‌آوری کودکان کار و خیابان را در سطح شهر 
تهران اجرا می‌کند. اما برخی از مسئولان از توقف این طرح خبر می‌دهند.
Bildergalerie Iran KW51 (ISNA)

هیچ نظری موجود نیست: