نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۶ آبان ۲, سه‌شنبه

لبخند اهالی روستا و مردم با تمام محرومیت نشان از طبع مهمان نوازی آنان را دارد.
وقتی نگاهی به سهم به آنان از این فداکاری می اندازیم، به راستی که تنها محرومیت یکه تاز میدان است.
این حکایت یکی از روستاهای خراسان جنوبی است. بیش از ۸۰ درصد از روستاهای استان یا در این وضعیت قرار داشته و یا وضعیت بدتری بر آسمانش حاکم است.


هیچ نظری موجود نیست: