نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۶ مرداد ۱۶, دوشنبه

نمایندگان مجلس !! گرفتن عکس با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بود.

  
 نمایندگان مجلس !!
گرفتن عکس با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بود. 
 
 
(تصاویر) کدام نماینده ها با موگرینی سلفی گرفتند؟! 
 
(تصاویر) کدام نماینده ها با موگرینی سلفی گرفتند؟! 
  
(تصاویر) کدام نماینده ها با موگرینی سلفی گرفتند؟! 
 
 

هیچ نظری موجود نیست: