نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۶ مرداد ۲۷, جمعه

مصاحبه شبكه رسانه اى بيان با دکتر محمد ملکی (بعد از خروج خامنه ای از صحنه)

هیچ نظری موجود نیست: