نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۶ تیر ۱۱, یکشنبه

عشایرآتمیانلو یکی بزرگترین عشایرمنطقه ارسباران درییلاق قوچ گولو شهرستان اهر آذربایجان شرقی می‌باشدکه بیش از ۱۰۰ خانوار درآن زندگی می‌کنند که این تجمع هر ساله ازاواسط خرداددرییلاق قوچ گولو ساکن می‌شوند

عشایرآتمیانلو یکی بزرگترین عشایرمنطقه ارسباران درییلاق قوچ گولو شهرستان اهر آذربایجان شرقی می‌باشدکه بیش از ۱۰۰ خانوار درآن زندگی می‌کنند که این تجمع هر ساله ازاواسط خرداددرییلاق قوچ گولو ساکن می‌شوند

هیچ نظری موجود نیست: