نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۶ تیر ۲, جمعه

اختصاصی «دُرّ تی وی»؛ افشاگری جنجالی رضا ملک به مناسبت روز قدس از درون ز...

هیچ نظری موجود نیست: