نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۶ خرداد ۱۱, پنجشنبه

محمد نوریزاد؛ آقای خامنه ای هیچ گونه تعلق خاطری به وطن ندارد، ایشان نه ا...

هیچ نظری موجود نیست: