نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۶, شنبه

شنبه، اتوبوس حامل ۳۵ دانش‌آمور دختر(مقطع ابتدایی) متعلق به یک مجتمع آموزشی در حوالی بزرگراه یادگار امام تهران واژگون شد

، شنبه، اتوبوس حامل ۳۵ دانش‌آمور دختر(مقطع ابتدایی) متعلق به یک مجتمع آموزشی در حوالی بزرگراه یادگار امام  تهران واژگون شد. این دانش‌آموزان از رباط کریم برای یک اردوی علمی عازم پارک ژوراسیک بودند که در میانه راه اتوبوس آنها واژگون شده و در داخحل یک کانال آب افتاد.هیچ نظری موجود نیست: