نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۶ خرداد ۴, پنجشنبه

رقص پانتومیم یک زن هموطن بدون حجاب در درون جمعیت با ترانه یار دبستانی

هیچ نظری موجود نیست: