نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ اسفند ۱۳, جمعه

با سالروز مرگ فاظمه اجتماع بانوان پوشیه ای به جهت دفاع از حجاب در مشهد برگزار شد.هیچ نظری موجود نیست: