نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ دی ۱۶, پنجشنبه

USA : Donald Trump ou la fin de l’American way of life (2ème partie) - See more at: http://www.investigaction.net/usa-donald-trump-ou-la-fin-de-lamerican-way-of-life-2eme-partie wallstreetcrisis_latuff

هیچ نظری موجود نیست: