نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ دی ۲۴, جمعه

جمعی ديگر ازلاشخوران برگور دولاشخور" انقلاب!

بيچاره مستضعفين ها! وکوخ نشينها !طبقه کشاورزان و کارگران، زنان و مردان رنجبران!ميهنمان! 


هیچ نظری موجود نیست: