نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ بهمن ۷, پنجشنبه

ساختمان پلاسکوی ۵۴ ساله و فرو ریختن این ساختمان و دفن تعدادی از آتش‌نشانان می‌گذرد

3

09:30/ با احتساب پیدا شدن دوزادهمین پیکر شهید تعداد شهدای آتش نشان به سیزده نفر رسید.
09:25/ ملکی: پیکر دوزادهمین شهید آتش نشان از زیر آوار بیرون کشیده شد.

هیچ نظری موجود نیست: