نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ بهمن ۱۲, سه‌شنبه

گفتگوي محمد نوري زاد با بانو معصومه دهقان همسر وكيل زنداني عبدالفتاح سلطاني

هیچ نظری موجود نیست: