نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ آذر ۱۶, سه‌شنبه

شعارهاي تظاهرات دانشجويان تبريز :حکومت نالایق این آخرین پیام است


  از شهر تبریز:  مقابل دانشگاه تبريز دانشجويان تجمع كرده اند و جمعيت هر لحظه اضافه ميشود نيروي های حکومتی  در صحنه حضور دارد  .
 شعارهاي تظاهرات دانشجويان تبريز جمعیت  این شعارها را  سر داده اند

 دانشجو میمیرد / ذلت نمیپذیرد

ملت ، دانشجو ، اتحاد
       برای ایرانی آزاد

 حکومت نالایق این آخرین پیام است
        این ملت آزاده آماده قیام است

هیچ نظری موجود نیست: