نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ آبان ۲۴, دوشنبه

تأمین بودجه شهرزاد!
به دنبال دستگیری یکی از تهیه‌کنندگان سریال شهرزاد بابت اختلاس کلان از صندوق بازنشستگان و بدنبالش کمپین اعتراضی نه به شهرزادهیچ نظری موجود نیست: