نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ آذر ۲, سه‌شنبه

«مادر »
میان دو باغ خوابیدم
خواب هایی سبز و سرخ دیدم
میان دو ستاره
به انتظار فرصتی نشستم
دسته ای از راز شب را
به یادگار چیدم
از میان دو رودخانه گذر کردم
خروش و موج همراهم شدند
سرم را بر بالین دو عاشق گذاشتم
تارهای موی سفیدم
آرام آرام
بار دیگر سیاه شدند
وآن زمان که میان دو مادر نشستم
بزرگ ترین عشق این سرزمین را یافتم .

«شیرکو بیکس»
ترجمه:سوران ماهور

هیچ نظری موجود نیست: