نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ مهر ۲۷, سه‌شنبه

Farah Diba in Ceremony wedding Prince Albania!تقديم به محقق تاريخ آقای" اسماعيل وفا يغمائی"

Farah Diba 

 

in Ceremony

 

 wedding

 

 

Prince

 

  Albania

    حيف مان آمد که تصاويرآخرين شهبانو! راکه صد البته با چپاول ملت فقير ايران!! در رفاه کامل بسرميبرند که ما را بياد "عظمت!وشوکت ايران! باستان"! ميآندازد ،تقديم به محقق تاريخ آقای" اسماعيل وفا يغمائی" نکنيم!!

مهر زاد روز آخرین شاهبانوی ایران

 22 مهر سالروز تولد آخرین ملکه ایران بود.ملکه ای که خوشبختانه این بار به چنگ فاتحان نیفتاد تا در بازارهای مدینه به فروش رود و ماند تا تاریخ و زمان قضاوت واقعی خود را ابراز کند امسال ماه محرم با مهر مصادف و بازار ذکر رقیه و زینب و سکینه و ام کلثوم از منابر آخوندی گرفته تا محافل آلترناتیو رواج دارد. با بزرگداشت آنان بد نیست نگاهی از زیر چشم به کارنامه فرح پهلوی نیز بیاندازیم و منصفانه و فارغ دگمها و بیابانهای جهل و خرافه  قضاوت کنیم تاثیر کدام بیشتر و بهتر بود

    روی تصویر کلیک کنید

https://www.youtube.com/watch?v=ecCJL_6XqyA

لطفاً عنايتی بفرمائيد به "يوتوب" سالگرد جشنهای ـ ننگين ـ۲۵۰۰ ساله"نظری بياندازيد و نظرات بيگانگان راهم بشنويد تا اين "عظمت حکومت شاهنشاهی" خوب هضم و جذب و دفع شود.!

يک هموطنِ ضد شاه و ضد شيخ!

ده گفتگوی سعید بهبهانی با اسماعیل وفا یغمائیFrédéric Mitterrand
image

  Frédéric Mitterrand

image
imageimage
imageimage

هیچ نظری موجود نیست: