نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ مهر ۲۰, سه‌شنبه

فیلم مخفیانه تهیه شده توسط دانش آموزان از تنبیه دانش آموزان در مدارس

هیچ نظری موجود نیست: