نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ تیر ۲, چهارشنبه

بررسی های پارسینه نشان می دهد حقوق یک مدیر دولتی مشابه فیش های حقوقی منتشر شده می تواند بین ۱۰۸ تا ۳۲ کارگر را در ماه نان دهد.
 فاطمه گنج کریمی:  این روزها در گوشه و کنار کشور کارگران از پرداخت نشدن چندماهه حقوق خود گلایه می کنند و گاهی کار به جایی میرسد که کارگران از کمیته  امداد درخواست مواد غذایی برای سیر کردن شکم خانواده خود خبر می دهند. با این وجود با مبنا قرار دادن فیش حقوقی منتشر شده متعلق به یکی از اعضای هیات مدیره بیمه مرکزی ایران، می توان حقوق ۱۰۸ کارگر در هر ماه را پرداخت کرد. درحالیکه کمتر تولید کننده ای در حال حاضر بیش از ۱۰۰ کارگر را مدیریت می کند و تعداد کارگران تولیدکنندگان بعضا بزرگ هم به ۱۵۰ نفر نمی رسند. بنابراین با این استدلال می توان مدعی شد که یک تولید کننده تقریبا بزرگ می تواند از محل حقوق یک ماه یک مدیر دولتی حقوق تمام کارگران خود را پرداخت کند.

هیچ نظری موجود نیست: