نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ اردیبهشت ۲۳, پنجشنبه

شریف امامی در حاشیه جشن های 2500 ساله

شریف امامی در حاشیه جشن های 2500 ساله

عکسی از جعفر شریف امامی (نفر سوم از چپ) و منوچهر اقبال (نفر چهارم از سمت چپ و پشت به دوربین) در جریان جشن های 2500 ساله شاهنشاهی در پاسارگاد به تاریخ مهرماه 1350  شمسی؛ روز پنجشنبه 14 ارديبهشت 1340 شريف امامى، که خود پس از سقوط دولت منوچهر اقبال به دلیل تقلب انتخاباتی به نخست وزیری رسیده بود از سمت خود استفعا کرد. ماجرای استعفای او از این قرار بود که فرهنگیان به‌علت کمی حقوق اعتصاب کرده و جلوی بهارستان دست به اعتراض زدند. به دستور دولت، پلیس به روی معترضان آتش گشود و در نتیجه یک معلم به‌نام ابوالحسن خانعلی کشته شد. این امر باعث شد نمایندگان شریف امامی را مورد استیضاح قرار دهند. در جلسه استیضاح میان چند تن از نمایندگان و شریف امامی مشاجره تندی درگرفت تا آنجا که رئیس مجلس نخست وزیر را از تریبون پائین کشید. این اتفاق باعث شد وی مستقیما از مجلس به کاخ شاه برود و استعفای خود و کابینه اش را تسلیم وی کند. گفتنی است عکس فوق را عباس عطار برداشته است.

هیچ نظری موجود نیست: