نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ فروردین ۱۸, چهارشنبه

تصاویری از خوابیدن مسئولین کشور در همایشی با عنوان تقسیم کار ملی و


 نطقه‌ای برای افزایش تولید ملی


تقاطع - ظهر روز سه‌شنبه (۱۷ فروردین-۵ اپریل)، همایشی با عنوان "تقسیم کار ملی و 

منطقه‌ای برای افزایش تولید ملی" با حضور شماری از مقامات دولتی از جمله محمدباقر 

نوبخت، "رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور"، و محمود حجتی "وزیر جهاد 

کشاورزی" برگزار شد. تصاویری از این مراسم را که در محل "سازمان مدیریت و 

برنامه‌ریزی" کشور برگزار گردید، در ادامه می‌بینید. عکس‌ها از خبرگزاری "فارس" انتخاب

شده‌اند.

هیچ نظری موجود نیست: