نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ اردیبهشت ۱, چهارشنبه


تصاویر روستاهای سیده یدیم (۳۰ خانوار)، روستای سید هاشم با ۱۰ خانوار از توابع اهواز و روستای یزاب با ۷۵ خانوار از توابع شعیبه شوشتر در استان خوزستان در محاصره سیل را نشان می دهد. بر اثر بارش های اخیر به ۱۴۷ روستا خسارت وارد شده است.
هیچ نظری موجود نیست: