نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۴ دی ۴, جمعه

این جا صالح آباد است. منطقه نوزده تهران بزرگ، مأمن کودکان بی شناسنامه

این جا صالح آباد است. منطقه نوزده تهران بزرگ، مأمن کودکان بی شناسنامه
پارسینه: حدود پنج سال است که این زاغه نشینان پاکستانی از کشور خود مهاجرت کرده و به سختی و در اوج فقر و تنگ دستی در این محل ساکن هستند و با کمک خیرین زندگی خود را می گذرانند.هر جمعه چشم انتظار اندکی مایحتاج زندگی...!
عکس:فاطمه سعادتی

هیچ نظری موجود نیست: