نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۴ آذر ۲۵, چهارشنبه

تجمع تظاهر کنندگان حرفه ای در حمایت از شیعیان نیجریه در مقابل سفارت این کشور در تهران  تجمع تظاهر کنندگان حرفه ای در حمایت از شیعیان نیجریه در مقابل سفارت این کشور در تهران


هیچ نظری موجود نیست: