نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۴ دی ۷, دوشنبه

سیف الله کبیریان به سفر رفت

سیف الله کبیریان، زندانی سیاسی دوران شاه و 


پناهنده سیاسی در 

دوران شیخ پس از بیش از سی سال غربت در 


گذشت.سیف الله کبیریان 

انسانی سلیم النفس مهربان و انساندوست و تنی از 

هزاران ایرانی 

پناهنده و تبعیدی بود که به دلیل وجود حکومت ملایان مجبور به 

ترک 


میهن و زیستن در غربت شدند. یادش گرامی باد.مراسم خاکسپاری او 


در این تاریخ و در این نشانی است.مراسم تشییع آقای سیف الله 


کبیریان ( طاهر ) درروز چهارشنبه 30 دسامبرساعت 13 


دردانمارک وشهرکپنهاک 


برگزارمیگردد. آدرس محل برگزاری مراسم :


Vestre Kirkegårds alle 15, 2450 København 


  محل تجمع درب اصلی ورودی آرامشگاه میباشد . 

هیچ نظری موجود نیست: