نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۳ بهمن ۲۲, چهارشنبه

یزگردها و هوای آلوده خوزستان امسال تا 5 هزار میلیارد تومان به کشاورزان خوزستان ضرر زده است.

ریزگردها و هوای آلوده خوزستان امسال تا 5 هزار میلیارد تومان به کشاورزان خوزستان ضرر زده است. این ضرر هم بخش زراعی و باغی و هم بخش دامی را شامل شده است. معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با طرح آمار بالا اضافه کرد: "فتوسنتز" و گرد و غبارها 15 درصد محصولات کشاورزی خوزستان را از بین برده است. تاثیر منفی گرد و غبار بر باغات و محصولات آن‌ها بیشتر است.

هیچ نظری موجود نیست: