نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۳ آبان ۱۴, چهارشنبه

قمه‌ و‌ تیغ‌زنی؛ از عاشورا! در"ملکیه"بحرین


  برمه در "یانگون"


  پاکستان در پیشاور


 عزاداری عاشورا در "بنگلادش


عزاداری لبنان در بیروت


 بحرین در "کرب آباد"


 کراچی


عاشورا در بغداد


عزاداری شام غریبان در کابل


عزاداری عاشورا در "کویتا" پاکستان


عزاداری عاشورا در تهران


عزاداری عاشورا در بیروت


 برمه در "یانگون"


در بنگلادش


 در هند


در تبریز


در تبریز

هیچ نظری موجود نیست: