نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۲ مهر ۱۱, پنجشنبه

Radio Iran in 1959, Rare PhotosThe first radio station in Persia was launched in 1940. It used to be called Radio Tehran but few years later it was renamed to Radio Iran.
Here are some rare photos of Radio Iran studios which have been taken in 1959. The photos has been originally published in the Persian-language monthly "Majale-ye Radio Iran" (No. 40, December 1959).

هیچ نظری موجود نیست: