نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۲ اردیبهشت ۱۹, پنجشنبه

عکس های متحرک/ مناظر بسیار زیبای متحرک

عکس های متحرک/ مناظر بسیار زیبای متحرک


[تاريخ مطلب: هجدهم ارديبهشت ۱۳۹۲ برابر با هشتم مه ۲۰۱۳]

هیچ نظری موجود نیست: