نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۸ بهمن ۲۸, چهارشنبه

کمیته حمایت از روزنامه نگاران: ایران بزرگترین زندان روزنامه نگاران بعد از چین

احمد زیدآبادی

تعداد زیادی از روزنامه نگاران در دادگاه های دسته جمعی بعد از انتخابات محاکمه شدند

کمیته حمایت از روزنامه نگاران (Committee to Protect Journalists)، از سازمان های بین المللی مدافع روزنامه نگاران سراسر دنیا، در گزارش سال ۲۰۰۹ خود به سرکوب شدید روزنامه نگاران در ایران در این سال اشاره کرده و ایران را بعد از چین بزرگترین زندان روزنامه نگاران خوانده است.

بخش عمده ای از مقدمه این گزارش به سرکوب روزنامه نگاران در ایران بعد از انتخابات ریاست جمهوری جنجال برانگیز خرداد ماه اختصاص دارد.
در این گزارش آمده که بعد از انتخابات خرداد ماه بیش از ۹۰ روزنامه نگار بازداشت شدند که تا پایان سال میلادی (زمان تنظیم این گزارش) هنوز ۲۳ روزنامه نگار در زندان هستند.
در مقدمه این گزارش آمده است که حاکمان تندروی ایران که از محمود احمدی نژاد حمایت می کنند، می دانستند که گزارش و نمایش سرکوب خشن و بیرحمانه معترضان می تواند وجهه آنها را در افکار عمومی جهان شدیدا خراب کند. به همین دلیل تصمیم گرفتند دفتر بسیاری از شبکه های خبری در ایران را تعطیل کنند، خبرنگاران خارجی را از ایران بیرون کنند، و آنهایی را که در ایران مانده اند در دفترهایشان محبوس کنند.
به عقیده تنظیم کنندگان این گزارش، حکومت ایران رسانه ها را بخشی از یک توطئه بین المللی برای بی اعتبار کردن انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه و براندازی این حکومت می داند و "زندانی کردن روزنامه نگاران هم بخشی از این توهم است".
کمیته حمایت از روزنامه نگاران فشارهای بین المللی را در مواردی در آزادی روزنامه نگاران زندانی موثر دانسته است، از جمله برای آزادی مازیار بهاری، خبرنگار روزنامه نیوزویک که بعد از انتخابات بازداشت شد و ۱۱۸ روز در سلول انفرادی بود.
فرید زکریا، سردبیر نشریه نیوزویک هم در مقدمه ای بر این گزارش، گفته های مازیار بهاری بعد از بازداشتش را نقل کرده که بازجوها به او گفته اند او به عنوان یک روزنامه نگار پول می گرفته تا گزارش هایی را از داخل ایران برای "دشمنان ایران" بفرستد و این همان جاسوسی است.
به نوشته فرید زکریا، حکومت ایران در سرکوب ها و دادگاه های بعد از انتخابات عملا روزنامه نگاری را به یک جرم تبدیل کرد.
در گزارش کمیته حمایت از روزنامه نگاران، فهرستی از روزنامه نگاران کشته شده و یا بازداشت شده در سال ۲۰۰۹ به تفکیک کشورهای مختلف ارائه کرده که در آن نام ۲۳ روزنامه نگار ایرانی که در زمان تدیون گزارش در بازداشت بوده اند نیز آمده است.
از آن زمان تعدادی از این ۲۳ روزنامه نگار آزاد شده اند، اما تعداد بیشتری نیز در این مدت بازداشت شده اند. کمیته حمایت از روزنامه نگاران در تاریخ اول فوریه نیز گزارش دیگری منتشر کرد که نام ۴۷ روزنامه نگاری که در آن تاریخ در ایران در زندان بودند، در آن آمده بود. در آن گزارش ایران بزرگترین زندان روزنامه نگاران در جهان معرفی شد.

هیچ نظری موجود نیست: