نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۸ بهمن ۸, پنجشنبه

صحبت وكيل او مبني بر دستگيري خواهر باردار آرش و بازجويي وي در برابر او اين گفت و گو متعلق به چند ماه پيش هست كه خانم ستوده به حكم اعدام آرش رحماني پور


هیچ نظری موجود نیست: