نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۸ مهر ۱۸, شنبه

بازجویی کتبی از دانشجویان دانشگاه گیلان توسط نیروهای خارج از دانشگاه

در راستای سرکوب و فشارهای شدید بر دانشجویان دانشگاه های مختلف کشور، موج سنگین برخوردهای انضباطی به دانشگاه گیلان رسید.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر، دانشگاه گیلان که پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری از جمله صحنه های اعتراضی دانشجوئی بوده اینک با آغاز سال تحصیلی جدید شاهد برخوردهای انضباطی گسترده با دانشجویان است.

68 دانشجوی این دانشگاه به کمیته انضباطی احضار و برای عده ی قابل توجهی از این دانشجویان احکام سنگین تعلیق از یک یا دو ترم صادر شده است. نکته ی دیگر قابل توجه در صدور احکام انضباطی، تعیین جریمه های دو یا سه میلیون تومانی برای دانشجویان این دانشگاه است.

هم چنین به گفته دانشجویان احضار شده به کمیته انضباطی، دانشجویان به شکلی نامتعارف و غیرقانونی در یكی از كلاسهای دانشگاه و توسط نیروهای امنیتی ناشناس، که از خارج از دانشگاه به این منظور به دانشگاه آمده بودند، مورد بازجویی (مكتوب) و تهدید واقع شدند. به گزارش خبرنامه امیرکبیر بازجوئی از دانشجویان توسط نیروهای امنیتی خارج از دانشگاه در حالی است که به موجب آئین نامه های انضباطی، کمیته انضباطی تنها مسئول رسیدگی به این امر می باشد.

لازم به ذکر است که دانشجویان دانشگاه گیلان با اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری دست به اعتراضات گسترده ای زده و در یک اقدام اعتراضی در جلسات امتحانات خود حضور نیافتند.

موج برخورد با دانشجویان که پس از انتخابات به شکلی غیرمتعارف شدت گرفته است، هم چنان ادامه دارد. تاکنون بیش از هزار دانشجوی دانشگاه های کشور از ادامه تحصیل و یا داشتن امکانات رفاهی مانند خوابگاه ها محروم شده اند.

هیچ نظری موجود نیست: