نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۸ مرداد ۲۸, چهارشنبه

عکسهايی از جواد آزاده شکنجه گر سابق ساواک در خدمت احمدی نژادمنبع: وبلاگ هامونيسم:
http://hamounism.blogspot.com/2009/08/blog-post_6350.html

به گزارش "ولت آنلاين" آلمان، احمدی نژاد برای در هم شکستن زندانيان سياسي، جواد آزاده، بازجويی که حرفه خود را در ساواک آموخته، را به خدمت گرفته است. در ادامه گزارش آمده است: جواد آزاده متخصص اعتراف گيری های اجباری است. به نظر وي، دير يا زود حقيقت برملا می شود. روزنامه روشنفکری ايتاليا "ايل فوگليو"، به نقل از خاتمي، درباره وی می نويسد: " او مظهر شکنجه گران قرون وسطی است." جواد آزاده، همان بازجويی است که در سال 1998 متهمين قتل های زنجيره ای را بازجويی می کرد و همسر سعيد امامي، متهم اصلی پرونده، را وادار کرده بود تا اتهام وابستگی به اسرائيل و ارتباطات نامشروع خود را بپذيرد. در آن زمان اصلاح طلبان اعمال او را محکوم و محافظه کاران او را طرد کرده بودند، اما اکنون مدتی است که وی دوباره به کار گرفته شده است

هیچ نظری موجود نیست: