نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۸ تیر ۲۸, یکشنبه

نوار ضبط شده ی مذاکرات فرماندهان سرکوب (تکمیلی) چگونه علیه مردم توطئه می کنند

• به دنبال درج قسمتی از نوار جلسه ی «همایش کوثر»، آدرس مشروح کامل مذاکرات این جلسه در دوازده نوار برای ما ارسال شده است. شنیدن این نوارها نشان می دهد که ناجا – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی – که ظاهرا وظیفه اش تامین امنیت داخلی است، چطور در کار توطئه علیه جنبش های مردمی، شخصیت های سیاسی مخالفین، دخالت در جریان انتخابات، پرونده سازی علیه مخالفین، زیرنظر قرار دادن احزاب و جریان های مخالف و منتقد، نفود در آن ها، مقابله با جنبش دانشجویی... می باشد ...

به دنبال درج قسمتی از نوار جلسه ی «همایش کوثر»، آدرس مشروح کامل مذاکرات این جلسه در دوازده نوار برای ما ارسال شده است. شنیدن این نوارها نشان می دهد که ناجا – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی – که ظاهرا وظیفه اش تامین امنیت داخلی است، چطور در کار توطئه علیه جنبش های مردمی، شخصیت های سیاسی مخالفین، دخالت در جریان انتخابات، پرونده سازی علیه مخالفین، زیرنظر قرار دادن احزاب و جریان های مخالف و منتقد، نفود در آن ها، مقابله با جنبش دانشجویی... می باشد. این جلسه در سال ۷٨ از مسئولان اطلاعاتی ناجا و بعد از حوادث کوی دانشگاه برگزار شده است. در بخش های شش و هفت این نوار، صدرالاسلام معاون اطلاعاتی ناجا به تحلیل برنامه انتخاباتی اصلاح طلبان برای مجلس ششم و همچنین آموزش شناسایی مخالفان و و نفوذ در تظاهرات خیابانی و هدایت آنها می پردازد. بخش هشت نوار در مورد جنگ روانی بر علیه تظاهرات خیابانی می باشد. متن کامل این گفتگوها را که در دوازده بخش می باشد، در لینک زیر می توان شنید:

هیچ نظری موجود نیست: