نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۷ مهر ۱۸, پنجشنبه

Maria Callas - Suicidio! - New! Wonderful video!http://www.youtube.http://www.youtube.com/watch?v=OGr-5zGXw0k

Added
Maria Callas - Turandot (Buenos Aires, 1949)
02:05 From: PakoChile
Views: 11,527


Added
Sacred Monster - Incredible Singing
04:16 From: dural
Views: 13,894


Added
Maria Callas - Suicidio, La Gioconda - Original Sound
04:50 From: waldotube
Views: 43,734


Added
1958 Live Callas Traviata
04:53 From: operADB
Views: 45,762


Added
Maria Callas "Suicidio! " Torino 1952 + clip copertine dischi
04:37 From: belcantismo
Views: 1,129


Added
Maria Callas Lucia di Lammermoor 1952 Regnava nel silenzio
08:13 From: actor001
Views: 2,710


Added
Callas Gioconda
01:15 From: dural
Views: 3,695


Added
Maria Callas, O Mio Babbino Caro
02:02 From: genic
Views: 1,030,756


Added
hommage a la Diva Maria Callas?? 2.
05:53 From: xmirzaxboba
Views: 540


Added
Maria Callas
04:19 From: sundroid
Views: 213,314


Added
Cerquetti - LA GIOCONDA, 'Suicidio'.
03:41 From: WoDeGe2
Views: 1,550


Added
Maria Callas: Pace, pace mio Dio
06:24 From: ninetta209
Views: 8,554


Added
Callas - LA GIOCONDA, 'Suicidio'.
04:21 From: WoDeGe2
Views: 1,013


Added
Maria Callas: Suicidio (La Gioconda)
04:43 From: Glenmed
Views: 11,131


Added
Maria Callas Lucia Di Lammermoor
03:48 From: zurriuss
Views: 163,141


Added
Callas - The Courage of Cognac
01:53 From: dural
Views: 3,925


Added
Casta Diva -- Maria Callas (Best)
05:43 From: FlorenceAshley
Views: 108,311


Added
Maria Callas Otello: Ave Maria
04:34 From: LittlePasserotto
Views: 285,016


Added
Maria Callas Suicidio! ¡DIVX!
04:51 From: Emiotube
Views: 1,236

Added
Maria Callas - Lakme
08:02 From: JLIMGRE
Views: 32,017


1
Un Bel Di Vedremo
Maria Callas

2
Ehi!Rodolfo..O Soave Fanciulla
Maria Callas

3
Care Compagne,Tenere Amici..Come Per Me Sereno
Maria Callas

4
E Il Sol Dell'Anima
Maria Callas

5
Gualtier Malde...Caro Nome
Maria Callas

6
Libiamo Ne Lieti Calici
Maria Callas


7
Parigi,O Cara,Noi Lasceremo
Maria Callas

8
Tacea La Notte Placida
Maria Callas

9
Non La Sospiri,La Nostra Casetta
Maria Callas

10
Vissi D'Arte
Maria Callas
11
Qual Fiamma Avea Nel Guardo..Hui Stridono Lassu
Maria Callas


12
Vogliatemi Bene,Un Bene Piccolino

13
O Terra Addio


14
Regnava Nel Silenzio..Quando Rapito In Estasi

15
Ah,Talor Del Tuo Pensiero..Verranno A Te Sull'Aure

هیچ نظری موجود نیست: