نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۷ مهر ۶, شنبه

اينهم ويديوی مراسم ,جن زدايی, سارا پيلين

.دوره، دوره ی شياطين سياسی است. برای همين است که حتی متوليان چاه جمکران هم در اين دوره هيچ به روی خود نمی آورند که جای واقعی آنها کنار بساط فال نخود است و بطور جدی خواهان جايگاهی برای خود در صحنه سياست بين الملل شده اند. متاسفانه ايران به علت سابقه ديرين استبداد، سهم خود را از اين وضعيت در فاجعه بارترين شکل خود يعنی به صورت حکومت مستقيم جن بگيران و سلطه قوانين آنها ,بر کشور دريافت کرد. ولی حتی دمکراتيک ترين کشورها هم از اين موج واپسگرايی مصون نمانده اند. ويديوی مراسم ,جن زدايی, ساراپيلين، نامزد معاونت رئيس جمهور از طرف حزب جمهوريخواه، روز پنج شنبه 25 سپتامبر در رسانه های جهان منتشر شد. ويديو در سال 2005 ضبط شده است، يعنی همان موقع که ميخواستند برای نشاندن ساراپيلين در پست فرمانداری رای جمع کنند. در ويديو می بينيم که سارا را به کليسا می آورند و با لمس دست های او توسط دو خادم کليسا و خواندن دعا او را از نفوذ اجنه و شياطين مصون ميکنند. ر ويديو نخست توماس موتی Thomas Muthee کشيش نه چندان خوشنام کليسای واسيلا به موعظه می پردازد. توماس موتی که اصلا اهل کنياست، همان کشور موطن پدر باراک اوباما، معروف به کشيش جن گير است. او که مدتی در اسکاتلند به تحصيل مذهبی اشتغال داشت با اين ادعا به کنيا برگشت که عامل بدبختی های شهر زادگاهش ساحره ای است به نام ماما جين و برای بازگشت مسيح به شهر بايد او را از شهر راند. او با همين ادعای بيرون کردن اجنه از شهرها به تاسيس کليسا در شهرهای آفريقايی پرداخت. سارا پيلين قبلا عضو کليسايی بود که اين کشيش در آن موعظه ميکرد. توماس موتی در ويديويی که پخش شده ميگيويد 9 چيز بايد در آمريکا عوض شود تا خدا دوباره در زندگی مردم آمريکا حضور پيدا کند. 9 چيزی که به عقيده او بايد عوض شوند همه ی مراکز حساس و مهم زندگی اجتماعی مردم آمريکا را در بر ميگيرد. سخنرانی او در اين مراسم بی شباهت به سخنرانی ها و موعظه های دست اندرکاران جمهوری اسلامی نيست: , ما نياز داريم خدا نظام آموزشی ما را در اختيار بگيرد... اگر اين امر در مدارس ما محقق شود به بچه های ما ياد نخواهند داد چطور بودا را بپرستند، چطور محمد را تقديس کنند. شياطين و جادو گران در برنامه درسی آنها جايی نخواهند داشت. آيا حرف های مرا می شنويد؟, موتی سپس به عرصه ديگری می پردازد که بايد از شر به قول زمامداران رژيم اسلامی ,تهاجم سکولاريسم, نجات پيدا کند، يعنی رسانه ها: ,عرصه ديگر، عرصه رسانه هاست. ما به آدم های معتقد در رسانه ها نياز داريم. ما نياز داريم که خدا رسانه ها را در سرزمين های ما در اختيار بگيرد., و کشيش مزبور بالاخره به مهم ترين عرصه مورد نظر خود در مراسم آن روز می پردازد: , آخرين عرصه، عرصه حکومت است. هان ميشنويد؟ ما در اين حوزه به مردم معتقد نياز داريم. ما نياز به مردان و زنانی داريم که ازکمال برخوردار باشند. می فهميد، منظور مقامات دولتی ست. مردمانی از نوع [مسيحيان]از نو حيات يافته، صاحب معنويات؛ مردمانی که خدارا می شناسند و با خدا جدی اند., و اين البته مقدمه معرفی سارا به حضار و در واقع رای دهندگان است که موعظه در اوج خود و در مراسم پايانی به آن می پردازد. در اين هنگام سارا را می آورند تا کشيش موتی مراسم راندن جن ,exorcism , را در مورد او انجام دهد. , بيايد، با خداوند در مورد اين زن صحبت کنيد. ما اعلام ميکنيم خدا او را از شيطان در امان دارد. خدای من راه او را بگشا. به نام مسيح کارزار انتخاباتی را برای او سهل کن و پشتيبان او باش . او را وسيله قرار بده تا اين ملت را دچار تحول کند., سپس چنانکه در ويديو ديده ميشود مراسم دور نگه داشتن اجنه از سارا پيلين با همکاری خود سارا به اجرا در می آيد. چند ماه بعد سارا پيلين به فرمانداری آلاسکا برگزيده ميشود. اما همه زنان مثل سارا پيلين از برکات واعظ جن گير برخوردار نميشوند. ميگويند ماما جين، ,ساحره, ای که به زندگی توماس موتی برکت داد، يک زن روستايی واقعی از همشهريان اين واعظ بوده است. موتی با انتساب همه فجايع شهر از جمله تصادفات اتوموبيل به او مردم ساده دل و خرافاتی را عليه او شورانده و باعث بيرون راندن او از شهر شد و ادعا کرد شهر اکنون به يک جايگاه پاک مسيحايی تبديل شده است و آمارهايی نيز فراهم کرد که نشان دهد راندن اين , ساحره, واقعا در کاهش فجايع تاثير داشته است. انتشار ويديو هم اکنون به شايعاتی در اينترنت دامن زده است. برخی نوشته اند از آغاز کشيش مزبور برای ماموريت های ويژه سياسی برگزيده شده بود.برخی گفته اند زنی که در ويديو ديده ميشود سارا پيلين نيست. آسوشيتدپرس نوشته است کليسای واسيلا تاييد کرد که ويديو در سال 2005 در اين کليسا ضبط شده است ولی نه کليسا و نه کارکنان انتخاباتی مک کين حاضر نشدند در مورد مراسم حفاظت سارا پيلين از جن اظهار نظر کنند. سارا پيلين که قبلا عضو اين کليسا بود اکنون چند سال است از حضور مرتب درآن خودداری ميکند. ولی کليسای مزبور که , مجمع خدايی واسيلا, خوانده ميشود در کارزار انتخاباتی به نفع مک کين نقش بازی ميکند. در هفته ای که اين مجمع برای نامزدهای دو حزب، باراک اوباما و جان مک کين جلسه ای ترتيب داد که به سوالات مردم پاسخ گويند، آرای اوباما به شدت پائين آمد و رسانه ها نوشتند يکی از دلايل آن همين جلسه بوده است. در اين جلسه از دو نامزد پرسيدند عمر زمين چقدر است. پاسخ به اين سوال برای اوباما خيلی دشوار بود. اگر او به يافته های علمی اتکا ميکرد و از سيستم خورشيدی و تئوری انفجار بزرگ و عمر چند ميلياردی صحبت ميکرد، آرای باورمندان خرافی را که برای انتخابات ها روی آنها خوب کار شده از دست ميداد. اگر به داستان خلقت کتاب مقدس اتکاء ميکرد و عمر زمين را فقط ده هزار سال ميخواند، هم رای دهندگان اخص خودش که بخش بزرگی از آنها را روشنفکران تشکيل ميدهند و هم رسانه های مخالف با منظورهای انتخاباتی او را به شيادی متهم ميکردند. اوباما سعی کرد با پيچ و تاب از کنار سوال رد شود. اما در اين پيچ و تاب ها نه فقط علم بلکه دمکراسی نيز زخمی ميشوند. زيرا پيشرفت دمکراسی قبل از هرچيز مستلزم دور کردن شياطين رياکار سياسی و متوليان جمکران از دامن حکومت است.
* ويديوی مراسم راندن اجنه از سارا پيلين را در لينک زير از گاردين ببينيد.
http://www.guardian.co.uk/world/oliverburkemanblog/2008/sep/24/uselections2008.sarahpalin1

هیچ نظری موجود نیست: