نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۷ شهریور ۱۱, دوشنبه

"شورش نه، قدمهای سنجيده در راه انقلاب"پاسخ به کتاب" شورش" مصطفی شعاعيان.

شورش نه، قدمهای سنجيده در راه انقلاب۰متاسفانه کتاب" شورش" بعدها "انقلاب" نوشته،" مصطفي شعاعيان" در دسترس نيست که صحت تحليلهاوبرداشتهايش درمورد نظرات" لنين" امروز مورد قضاوت قرار گيرد .ولي با همين کتاب ميتوان نقطه نظرات وی را در مورد" لنين "درک کرد۰

http://www.iranarchive.com/fadaiiane_khalgh/cherikha_ta_1357/shuresh_na_ghadamhaye_sanjide.pdf

درباره مبارزات کردستان، حمید مومنی
-
دانش جدید و مابعدالطبیعه، ترجمه امیرپرویز پویان
-
از جبهه نبرد فلسطین، ایرج سپهری
-
پاره‌ای از اعلامیه‌های سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
-
بحثی در باره سندیکا
-
جنبش خلق و اپورتونیستهای ما
-
نامه‌ای به دوستان پلاتفرم چپ، آذرماه 1357
مبارزه مسلحانه هم استراتژی، هم تاکتیک، مسعود احمدزاده، سال 1349
-
بررسی ساخت اقتصادی روستاهای ایران، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران، خرداد ماه 1353
-
اشرف دهقانی: بازمانده‌ای از دوران کودکی، سازمان جریکهای فدایی خلق ایران – شاخه کردستان، اسفند 1358
-
قیاده موقت، چماق امپریالیسم و ارتجاع در کردستان، سازمان جریکهای فدایی خلق ایران- شاخه کردستان
-
پیام سازمان جریکهای فدایی خلق ایران به نوزدهمین کنگره کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی
یاست دولت در مریوان، سازمان جریکهای فدایی خلق ایران، سنندج

پیام دانشجو، ادگان دانشجویی سازمان چریکهای فدایی خلق، آبان 1354، شماره 1
-
شورش نه، قدمهای سنجیده در راه انقلاب، پاسخ سازمان چریکهای فدایی خلق به کتاب "انقلاب"
-
مصطفی شعاعیان: جرا حزب توده اتهام می‌زند
-
نبرد خلق
-
جهار رساله از سازمان چریکهای فدایی خلق ایران 1356
پاسخ به مصاحبه با اشرف دهقانی، مرداد 1358
مصاحبه با اشرف دهقانی، خرداد 1358
پیام سازمان چریکهای فدایی خلق ایران به بیستمین کنگره کنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی، دی ماه 1357
-
پیش به سوی مبارزه ایدئولوژک ضامن وحدت جنبش کمونیستی، اسفند 1357
-
جنبش خلق و اپورتونیستهای ما، خرداد 1357

اعلامیه سازمان جریکهای فدایی خلق ایران 16 آذر 1355
-
اعلامیه سازمان جریکهای فدایی خلق ایران آذر 1357
-
اعلامیه سازمان جریکهای فدایی خلق ایران آبان 1355
-
اعلامیه سازمان جریکهای فدایی خلق ایران خرداد 1355
-
پاره‌ای از اعلامیه‌های توضیحی سازمان جریکهای فدایی خلق
-
در افشای تئوری و تاکتیک اپورتونیستی، اردیبهشت ماه 1357
-
درباره وحدت و نقش استراتژیک جریکهای فدایی خلق، بیژن جزنی
-
منتخبی از اسناد ده سال پویندگی و تکامل 60-1350، از انتشارات سازمان دانشجویان ایرانی در آمریکا، هوادار سازمان فداییان خلق ایران – اکثریت
-
فهرست مطالب دوره اول نبرد خلق(بهمن 1352- خرداد 1355)، گردآوری و تنظیم: مهدی سامع
-
نوزده بهمن تئوریک، شماره 2، سال 1355
-
نوزده بهمن تئوریک شماره 3، سال 1355
-
آموزش‌هایی برای جنگ چریکی در شهر
-
مصطفی شعائیان: جنگ سازش و یک نامه و یک شعر
-
تورج حیدری بیگوند: تئوری «تبلیغ مسلحانه» انحراف از مارکسیسم - لنینیسم
-
اعلامیه توضیحی مواضع ایدئولوژیک گروه منشفب از چریک‌های فدایی خلق
-
امیرپرویز پویان – ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقا

هیچ نظری موجود نیست: