نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۷ مرداد ۱۷, پنجشنبه

رواندا دولت فرانسه را به ايفای نقشی فعال در نسل کشی 1994 که طی آن حدود 800 هزار نفر به قتل رسيدند متهم کرد

بی بی سی:
رواندا دولت فرانسه را به ايفای نقشی فعال در نسل کشی سال 1994 که طی آن حدود 800 هزار نفر به قتل رسيدند متهم کرده است. وزارت دادگستری رواندا در گزارشی نوشت که فرانسه از مقدمه چينی برای نسل کشی آگاه بود و به آموزش دادن شبه نظاميان قوم هوتو که عامل قتل عام بودند کمک کرد. اين گزارش همچنين نيروهای فرانسوی را متهم به دخالت مستقيم در کشتارها می کند. اين گزارش از 33 مقام نظامی و چهره سياسی ارشد فرانسه نام می برد و خواستار محاکمه آنها می شود. فرانسه قبلا هرگونه اتهامی در اين زمينه را رد کرده است. فرانسوا ميتران رئيس جمهور فقيد فرانسه و دومنينک دو ويلپن و ادوارد بالادور دو نخست وزير سابق از جمله افرادی هستند که اين گزارش از آنها نام برده است. الن ژوپه وزير خارجه سابق فرانسه نيز در ميان اين افراد است. وزارت خارجه فرانسه به بی بی سی گفت که پس از خواندن اين گزارش تنها به ادعاهای تازه در آن پاسخ خواهد داد. برنار کوشنر وزير خارجه فرانسه پيشتر در سال جاری نقش فرانسه در ارتباط با آن نسل کشی را رد کرد اما گفت در آن زمان خطاهای سياسی از فرانسه سر زده است. در سال 1994 ظرف تنها 100 روز حدود 800 هزار نفر از اهالی اقليت قومی توتسی و ميانه روهای هوتو به دست شبه نظاميان هوتو به قتل رسيدند. اين گزارش می گويد که فرانسه در آن زمان با دادن کمک سياسي، نظامي، ديپلماتيک و لژستيکی از دولت هوتو حمايت می کرد. شهادت جفری موتاگوما خبرنگار بی بی سی در کيگالي، پايتخت رواندا، می گويد که اين کميسيون تقريبا دو سال را صرف تحقيق درباره آنچه ادعا می شود نقش فرانسه در نسل کشی است کرد. اين کميسيون در اين مدت شهادت بازماندگان نسل کشي، محققان، نويسندگان و گزارشگران را شنيد. اين سند 500 صفحه ای نوامبر گذشته تسليم دولت رواندا شد اما تا امروز علنی نشده بود. رواندا مکررا فرانسه را به تسليح و آموزش دادن شبه نظاميان هوتو در آن نسل کشی و همچنين به تعلل در همکاری با تحقيقات متعاقب آن متهم کرده است. فرانسه نيز همواره گفته است که نيروهای آن در آن زمان به عنوان بخشی از يک ماموريت سازمان ملل به حفاظت از غيرنظاميان کمک کردند. روابط دو کشور از سال 2006 زمانی که يک قاضی فرانسوي، پائول کاگامی رئيس جمهور رواندا را در سقوط هواپيمای جوونال هابياريمانا رئيس جمهور وقت رواندا در سال 1994 مقصر شناخت سرد بوده است. حادثه سقوط هواپيمای رئيس جمهور رواندا در آن سال عموما به عنوان جرقه ای که به کشتارها دامن زد شناخته می شود. رئيس جمهور کاگامی همواره آن اتهام را رد کرده است. او می گويد آقای هابياريمانا، که هوتو بود، به دست افراط گرايان هوتو کشته شد که سپس قتل او را به گردن شورشيان توتسی انداختند تا بهانه ای برای نسل کشی داشته باشند.

هیچ نظری موجود نیست: