نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۷ مرداد ۷, دوشنبه

نگاهي شتابزده بتاريخ و اسناد سرزمين فلسطين.


سرزمين فلسطين در نقشه جغرافي در سال-1589_1525

.

مسجد الاقصي

As is" reference - not a UN document


League of Nations

11 November 1927
[Communicated to the Counciland the Members of the League.]
Official No.: C.545.M.194.1927.VI(C.P.M./12th Session/P.V.)LEAGUE OF NATIONS


PERMANENT MANDATES COMMISSION
MINUTESOF THEFIFTEENTH SESSION
Held at Geneva from October 24th to November 11th, 1927.
including the
REPORT OF THE COMMISSION TO THE COUNCIL


_______SEVENTH MEETINGHeld on Friday, June 15th, 1928, at 10.30


a.m._______Chairman: The Marquis THEODOLI. Present: All the members of the

Commission, with the exception of Mlle. Dannevig, M. Freire d'Andrade and M. Orts.842. Palestine and Transjordan : Examination of the Annual Report for 1927 (continuation). Lt.-Colonel Sir Stewart Symes and Mr. Lloyd, accredited representatives of the mandatory Power, came to the table of the Commission.
Collection of Laws of Transjordan.

The CHAIRMAN pointed out that, in conformity with Article 24 of the Mandate for Palestine, the text of all laws and regulations promulgated during the year was to be annexed to the annual report. For some time members of the Commission had received an annual collection of the ordinances promulgated in Palestine. This had not, however, proved the case in regard to Transjordan. Up to the moment, neither the Commission nor the Secretariat had received a collection of the legislation promulgated in that territory, though the Secretariat received a copy of the Official Gazette of Transjordan; that gazette, however, was published in Arabic.In view of the fact that Transjordan was a mandated territory, and since it was not excepted from the provisions of Article 24 of the Mandate, would it not be possible for the mandatory Power to take the necessary steps in order that the Commission should receive regularly the laws and other regulations promulgated in Transjordan?Lt.-Colonel Sir Stewart SYMES undertook that every effort would be made to give effect to the desires of the Commission. The difficulty was one of translation. It most cases the laws promulgated in Transjordan corresponded with those of Palestine, but they were promulgated in Arabic, and the local translation staff was a very small one.
Statistics regarding Transjordan. The CHAIRMAN pointed out that the general statistics supplied by the British Government with regard to the mandated territory of Palestine, published in accordance with the decision of the Council, did not include any information concerning Transjordan. Could any similar data be furnished for that country, in order that the statistical tables might be more complete?Lt.-Colonel Sir Stewart SYMES replied that the administration of Transjordan was still somewhat primitive. Even in Palestine, reliable statistics had been difficult to obtain, and it was the fixed policy of the Administration never to issue statistics upon which reliance could not be placed. As the administration of Transjordan improved, more statistics would become available, and every effort would be made to comply with the Commission's desire.
Relations between Jews and Arabs


تمبری متعلق به فلسطین 1922سرزمين فلسطين در نقشه جغرافي در سال ۱۷۵۹

هیچ نظری موجود نیست: