نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۷ خرداد ۲۱, سه‌شنبه

شاید این وبلاگ عبرتی شود برای من و شما - شاید


> کشتن فجیع یک فلسطینی
تصاویر لحظه به لحظه از دستگیری تا کشتن فجیع این فلسطینی
هیچ نظری موجود نیست: