نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۷ خرداد ۲۴, جمعه

آلبوم عکس: زندگی در ویرانه های جنگ عکس ها از شون ساتن BBC

لائوس کشوری است که بیش از همه کشورهای جهان هدف بمباران بوده. آمریکا در جریان جنگ ویتنام، 2 و 4 میلیون تن بمب بر سر لائوسی ها ریخت و این، بیش از مجموعه بمب هایی بود که متفقین در جریان جنگ دوم جهانی بر فراز آلمان و ژپن ریختند. هدف اصلی این بمباران ها، گذرگاه هوشی مین یعنی یک مسیر تدارکاتی بود که از لائوس می گذشت و شمال و جنوب ویتنام را به هم وصل می کرد.


هیچ نظری موجود نیست: